Manga | Kyoto Seika University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Manga | Kyoto Seika University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Manga

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับKyoto Seika University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นArtหรือHumanitiesหรือMangaหรือDesign เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

บัณฑิตวิทยาลัย เกียวโต  / เอกชน

京都精華大学 | Kyoto Seika University

Manga

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 606-8588
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 137 Kino-cho, Iwakura, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Education Affairs Section
หมายเลขโทรศัพท์ 075-702-5100
หมายเลขแฟกซ์ 075-722-0838
ลักษณะเด่นของสาขาวิจัย สร้างบุคลากรด้านการวิจัย, สร้างบุคลากรวิชาชีพขั้นสูง
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท・ปริญญาเอกภาคต้น
วิชาเอก Manga
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ 16 ปีขึ้นไปหรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ระบุ
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 22 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ผู้ที่ประวัติการศึกษาไม่ถึง 16 ปีต้องติดต่อสอบถามล่วงหน้า(About eligibility for international student who apply Master course of Manga (Technical course) must applicable (1) or (2). (1)Applicant who take “Japanese as a foreign language” of the Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU) test and have total 220 points or over from “Reading comprehension (200 points)” and “Listening and listening-reading comprehension (200 points)”. (2) Applicant must have taken the N2 (Level 2) or N1 (Level 1) of the Japanese Language Proficiency Test (JLPT). *International student who graduate from Japanese University, including this university, and expected to graduate. )
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2017 27คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 23คน
ค่าสอบ เยน 35,000
ค่าแรกเข้า เยน 200,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 1,050,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 18,170
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 1,303,170
หมายเหตุ ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากค่าใช้จ่ายแตกต่างกันเงื่อนไขที่หลากหลาย
18,170 yen of "Other Expenses" above is insurance fee for an international student (2 years).

Amounts above are for practical course. Fees for theoretical course are below.
Examination fee: 35,000 yen
Admission fee: 200,000 yen
Tuition fee (1 year): 750,000 yen
Other expenses: 18,170 yen
Total (First year): 1003,170 yen
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2018
ประเภทของการสมัคร Practical course
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล ตุลาคม 23, 2017
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤศจิกายน 22, 2017
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม 5, 2017 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก ธันวาคม 23, 2017
วันประกาศผลสอบ มกราคม 5, 2018
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์, ความเรียงสั้น(Short Essay), ทดสอบปฏิบัติ, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2018
ประเภทของการสมัคร Theoretical course
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล ธันวาคม 14, 2017
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 5, 2018
วันปิดรับสมัคร มกราคม 12, 2018 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 5, 2018
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 16, 2018
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สอบปากเปล่า, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก・ปริญญาเอกภาคปลาย
วิชาเอก Manga
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทขึ้นไป
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 24 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา(มหาวิทยาลัยไม่ได้แนะนำแต่ส่งข้อมูลให้)
ผู้ที่ประวัติการศึกษาไม่ถึง 18 ปีต้องติดต่อสอบถามล่วงหน้า
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2017 7คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 5คน
ค่าสอบ เยน 35,000
ค่าแรกเข้า เยน 200,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 750,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 25,950
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 1,010,950
หมายเหตุ ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากค่าใช้จ่ายแตกต่างกันเงื่อนไขที่หลากหลาย
25,950 yen of "Other Expenses" above is insurance fee for an international student (3 years).
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2018
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล ธันวาคม 14, 2017
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 5, 2018
วันปิดรับสมัคร มกราคม 12, 2018 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 5, 2018
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 16, 2018
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(หนึ่งภาษาจากภาษาญี่ปุ่นและภาษาต่างประเทศ), สอบปากเปล่า, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน

วันที่อัพเดตล่าสุด: สิงหาคม 24, 2017

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา