Graduate school of Law | University of the Ryukyus(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Graduate school of Law | University of the Ryukyus(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลกา...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Graduate school of Law

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับUniversity of the Ryukyus,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นHumanities and Social SciencesหรือEducationหรือEngineering and ScienceหรือMedicineหรือHealth SciencesหรือAgricultureหรือGraduate school of LawหรือTourism Sciences เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

บัณฑิตวิทยาลัย โอกินาวา  / รัฐบาล

琉球大学 | University of the Ryukyus

Graduate school of Law

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 903-0213
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 1 Senbaru, Nishihara-cho, Nakagami-gun, Okinawa
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Law School Section
หมายเลขโทรศัพท์ 098-895-8091
หมายเลขแฟกซ์ 098-895-8187
ลักษณะเด่นของสาขาวิจัย สร้างบุคลากรวิชาชีพขั้นสูง
หลักสูตร หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2018
ประเภทของการสมัคร First part A
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล กรกฏาคม 4, 2017
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กรกฏาคม 18, 2017
วันปิดรับสมัคร กรกฏาคม 28, 2017 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก สิงหาคม 26, 2017 , สิงหาคม 27, 2017
วันประกาศผลสอบ กันยายน 14, 2017
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2018
ประเภทของการสมัคร First part B
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล กันยายน 5, 2017
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กันยายน 19, 2017
วันปิดรับสมัคร กันยายน 29, 2017 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก ตุลาคม 21, 2017 , ตุลาคม 22, 2017
วันประกาศผลสอบ พฤศจิกายน 2, 2017
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2018
ประเภทของการสมัคร First Part C
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล ตุลาคม 31, 2017
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤศจิกายน 14, 2017
วันปิดรับสมัคร พฤศจิกายน 24, 2017 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก ธันวาคม 17, 2017
วันประกาศผลสอบ ธันวาคม 27, 2017
เดือน ปีที่เข้าศึกษา 2018
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2018
ประเภทของการสมัคร Second part
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มกราคม 17, 2018
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร สิงหาคม 1, 2017
วันปิดรับสมัคร มกราคม 31, 2018 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก รองรับเป็นรายบุคคล

วันที่อัพเดตล่าสุด: กันยายน 01, 2017

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา