เลือกสถานศึกษาจาก โอกินาวาบัณฑิตวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

เลือกสถานศึกษาจาก โอกินาวาบัณฑิตวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> เลือกสถานศึกษาจาก โอกินาวาบัณฑิตวิทยาลัย

จังหวัดโอกินาวะ (Okinawa) เป็นจังหวัดที่อยู่ห่างจากทั้งเกาะฮอนชูและเกาะคิวชู ใน 47จังหวัดของประเทศญี่ปุ่น มีเพียงจังหวัดโอกินาวะเท่านั้นที่เป็นเกาะแยกออกไป ลักษณะเด่นของจังหวัดนี้คือบรรยากาศของความเป็นเกาะที่แสดงออกมาอย่างเต็มที่ เรียกว่าเป็นฮาวายของญี่ปุ่นก็ไม่ผิด ฤดูหนาวของจังหวัดโอกินาวะไม่ถึงกับหนาวจัด สภาพอากาศที่อบอุ่นตลอดปีช่วยให้สามารถเล่าเรียนศึกษาได้อย่างดี ในจังหวัดโอกินาวะมีชาวจีนอาศัยอยู่มาก นอกจากนี้ยังมีฐานทัพของสหรัฐอเมริกาอยู่ จึงมีชาวอเมริกาอยู่มากเช่นกัน แน่นอนว่านักศึกษาที่มาจากจีนและอเมริกาก็มีจำนวนไม่น้อย การได้มาศึกษาต่อที่จังหวัดโอกินาวะ นอกจากจะเป็นการสนับสนุนวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของเกาะแล้ว ยังได้เรียนรู้ถึงสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่หลายชนชาติได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันเป็นจุดเด่นของจังหวัดโอกินาวะอีกด้วย

  • มหาวิทยาลัย
  • บัณฑิตวิทยาลัย
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษา
  • วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
  • ทั้งหมด
ชื่อสถานศึกษา
คำค้นหาอิสระ
หัวข้อวิจัย
วิชาเอก
ค้นหาจากแผนที่
แสดงแผนที่
เพิ่มเงื่อนไขการค้นหา

สามารถค้นหาจากเงื่อนไขของการค้นคว้าบัณฑิตวิทยาลัยที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเป็นต้นหรือจากแผนที่ได้

ทั้งหมด8สถาบัน หน้าที่ 1

Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST) หัวข้อวิจัยรายการ

Okinawa Christian University หัวข้อวิจัยรายการ

Okinawa Prefectural College of Nursing หัวข้อวิจัยรายการ

Okinawa Prefectural University of Arts หัวข้อวิจัยรายการ

Okinawa International University หัวข้อวิจัยรายการ

Okinawa University หัวข้อวิจัยรายการ

Meio University หัวข้อวิจัยรายการ

เปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหา


บัณฑิตวิทยาลัย

Tokyo City University
International University of Japan
Rikkyo University
Kansai University
Niigata University of Health and Welfare