Graduate school of Law | University of the Ryukyus(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate school of Law | University of the Ryukyus(Cao học) | JPSS, trang chu...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate school of Law

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về University of the Ryukyus, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Humanities and Social ScienceshoặcEducationhoặcEngineering and SciencehoặcMedicinehoặcHealth ScienceshoặcAgriculturehoặcGraduate school of LawhoặcTourism Sciences, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Okinawa  / Quốc lập

琉球大学 | University of the Ryukyus

Graduate school of Law

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 903-0213
Địa chỉ liên hệ 1 Senbaru, Nishihara-cho, Nakagami-gun, Okinawa
Bộ phận liên hệ Law School Section
Điện thoại 098-895-8091
Fax 098-895-8187
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao
Khoá đào tạo Khóa đào tạo học vị chuyên ngành
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ First part A
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 4 tháng 7 năm 2017
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 7 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 7 năm 2017 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 26 tháng 8 năm 2017 , Ngày 27 tháng 8 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 14 tháng 9 năm 2017
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ First part B
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 5 tháng 9 năm 2017
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 9 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 9 năm 2017 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 21 tháng 10 năm 2017 , Ngày 22 tháng 10 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 2 tháng 11 năm 2017
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ First Part C
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 31 tháng 10 năm 2017
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 11 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 11 năm 2017 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 17 tháng 12 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 27 tháng 12 năm 2017
Tháng năm nhập học 2018
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Second part
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 17 tháng 1 năm 2018
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 8 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 31 tháng 1 năm 2018 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ghi chú về lịch thi Sẽ xử lý cho từng trường hợp cụ thể.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 01 tháng 09 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học