ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา | Digital Communications | มหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา | Digital Communications | มหาวิทย...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Digital Communications

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นมหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด คณะDigital Communications ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย โตเกียว  / เอกชน

มหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด | デジタルハリウッド大学 | Digital Hollywood University

ติดต่อสอบถาม
  • Digital Communications

Digital Communications

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำคณะวิชา
  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา

ระบบทุนการศึกษา และการลดหย่อนค่าเล่าเรียนให้กับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว

มหาวิทยาลัยเตรียมทุนการศึกษา และการลดหย่อนค่าเล่าเรียนให้กับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย Digital Hollywood สามารถลดค่าเล่าเรียนได้สูงที่สุดถึง 50% โดยจะพิจารณาจากผลคะแนนสอบเข้า อีกทั้ง มีการมอบทุนช่วยเหลือสูงสุด 50,000 เยนต่อเดือนให้อีกด้วย

การช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติ

มหาวิทยาลัยได้จัดชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นต่อการเรียน และการหางาน อีกทั้ง วิชาภาษาญี่ปุ่นที่เปิดสอนนั้น แบ่งห้องเรียนตามระดับความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษา เพื่อให้เป็นการเรียนที่เหมาะสมกับระดับความรู้ของแต่ละคน
นอกจากนั้น ยังมีการแนะนำกิจกรรมทางวัฒนธรรมนอกมหาวิทยาลัย เช่น การนั่งสมาธิแบบเซน และการชงชา
อีกทั้ง มีศูนย์ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การใช้ชีวิตของนักศึกษา และทุนการศึกษาอีกด้วย

การช่วยเหลือการหางาน

เหตุที่นักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยนี้มีอัตราการได้ทำงานสูง ก็เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยมีเครือข่ายในวงการธุรกิจอย่างเข้มแข็ง และสนับสนุนเรื่องการหางานตั้งแต่นักศึกษาอยู่ปี 1 และทางมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ที่อยู่ในวงการธุรกิจที่มีชื่อเสียงและเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการทำงานโดยเฉพาะ พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษาทุกคนอย่างตั้งใจ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ไม่เหมือนใคร ที่จะทำให้ความฝันของนักศึกษาทุกคนเป็นจริงอีกมากมาย เช่น งาน Job Fair ที่จัดภายในมหาวิทยาลัย งานสัมมนาเกี่ยวกับภาคธุรกิจและหลักสูตรที่ช่วยเหลือการหางาน เป็นต้น สำหรับนักศึกษาที่มุ่งหวังเป็น Creative ก็มีสัมมนาเพื่อให้ทำแนะนำการทำ Portfolio ด้วย

หอพักนักศึกษา

ทางมหาวิทยาลัยมีหอพักนักศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เดินทางจากบ้านเกิดเพื่อมาศึกษาต่อ ซึ่งหอพักนั้นเป็นห้องเดี่ยวและมีอินเตอร์เน็ตที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักศึกษาของเราติดตั้งไว้พร้อม อาหารภายในหอพักนั้น เป็นเมนูที่คำนึงถึงสุขภาพของนักศึกษาเป็นหลัก ซึ่งจัดเตรียมไว้ทั้งมื้อเช้าและมื้อเย็น ในด้านการใช้ชีวิตนั้น ที่หอพักนักศึกษาจะมีผู้ดูแลหอพักคู่สามีภรรยาซึ่งทำหน้าที่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิต และยังคอยดูแลความปลอดภัยให้กับนักศึกษาด้วย นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในหอพักนักศึกษา ก็ประหยัดกว่าหากเทียบกับอพาร์ทเม้นท์หรือแมนชั่น ด้วยเหตุผลข้างต้น จึงแนะนำให้นักศึกษาที่ใช้ชีวิตคนเดียวมาพักที่หอพักของมหาวิทยาลัย

Peer Supporter

เพื่อที่จะสร้างสภาพแวดล้อมให้เพื่อนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในเดือนเมษายน 2015 จึงมีการจัดตั้ง “Peer Supporter” ขึ้น เป็นกิจกรรมของนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ถึง 3 โดยมีการจัดงานกิจกรรมของ Peer Supporter เป็นประจำ มีการออกบูทให้คำแนะนำภายในมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการเป็นหลัก

เราช่วยเหลือนักศึกษาแต่ละคนด้วยความเอาใจใส่

ศูนย์ให้คำแนะนำเรื่องการหางานของมหาวิทยาลัย Digital Hollywood

เชิญชม Portfolio ของรุ่นพี่ได้ที่นี่

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา