แนะนำสถานที่ | Digital Communications | มหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > Digital Communications

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นมหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด คณะDigital Communications ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย / โตเกียว / เอกชน

มหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด | デジタルハリウッド大学 | Digital Hollywood University

ติดต่อสอบถาม

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเฉพาะที่นักศึกษาสามารถเรียนได้อย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน ทั้งในสาขาวิชาและคณะที่ตนศึกษาอยู่ คือระบบการเรียน 1 คณะ 1 สาขาวิชา

ตลอดระยะเวลา 4 ปีการศึกษา มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในระดับสูง มีความเป็นสากล มีทักษะทางสังคม และสามารถสร้างสรรค์สังคมใหม่ในอนาคต


จุดเด่นทั้ง 6 ของ DHU

1. หลักสูตรแบบบูรณาการเพื่อนำไปใช้สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ในอนาคต
2. คณาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานอยู่ในด้าน IT และ Content
3. การเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ และโครงการศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อสร้างบุคคลากรที่มีความเป็นสากล
4. มีเครือข่ายกับบริษัทต่างๆอย่างกว้างขวาง พร้อมสนับสนุนให้ฝันของนักศึกษาเป็นจริง
5. “Quarter System” ระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นอิสระสูงตามมาตรฐานสากล
6. การเรียนการสอนที่เป็นแหล่งความรู้ที่จำเป็นสำหรับแนวคิดเชิงสร้างสรรค์

Share:

 • QQ
 • weibo
 • twitter
 • facebook
 • wechat

มหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด รายชื่อคณะวิชา

 • Digital Communications

Digital Communications

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำคณะวิชา ดาวน์โหลดใบสมัคร
 • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
 • แท็บข้อมูลคณะวิชา
 • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
 • แนะนำสถานที่
 • การเดินทาง

แนะนำสถานที่

แนะนำแคมปัสของมหาวิทยาลัย Digital Hollywood

มหาวิทยาลัย Digital Hollywood มีแคมปัสอยู่ 2 แห่ง สำหรับชั้นเรียนปกติจะเรียนที่แคมปัส Surugadai
ส่วนการเรียน CG การเรียนภาพยนต์ และการเรียนทำเว็บไชต์ ที่ใช้ระยะเวลานาน และจะต้องมีการถ่ายทำทั้งในและนอกสถานที่ จะเรียนที่แคมปัส Hachioji เนื่องจากที่แคมปัสนี้ มีห้อง “สตูดิโอการผลิต” สำหรับผลิตผลงานสเกลใหญ่ อีกทั้งยังมีห้องวิจัย และห้องบรรยายด้วย

[ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก]
http://www.dhw.ac.jp/th/about/facility/
[ข้อมูลการเกี่ยวกับเดินทาง]
http://www.dhw.ac.jp/th/access/

แคมปัส Surugadai

ตั้งอยู่ในบริเวณ Ochanomizu ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง และเป็นที่รู้จักในญี่ปุ่น และ Akihabara แหล่งรวม Pop Culture
อาคารเรียนสร้างด้วยคอนกรีตที่มีความแข็งแรงสูง มีโครงสร้างป้องกันการเกิดแผ่นดินไหวแบบใหม่ล่าสุด ในแคมปัสนี้มีห้องเรียนที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัยอย่างครบครัน เพื่อเป็นการสร้างทรัพยากรบุคลากรสำหรับยุคต่อไป มหาวิทยาลัยจึงสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเรียน

สตูดิโอการผลิตที่ Hachioji

ภายในแคมปัสมีความร่มรื่น มีสตูดิโอการผลิตที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
มีห้องคอมพิวเตอร์ที่ตกแต่งอย่างสวยงาม ห้อง Project และยังมีสถานที่สำหรับการพักผ่อน สำหรับใช้ถ่ายภาพ และเล่นกีฬาอีกด้วย

แคมปัส Surugadaiรายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม