แนะนำสถานที่ | The Institute for the Liberal Arts | Doshisha University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > The Institute for the Liberal Arts

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยDoshisha University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นDoshisha University คณะThe Institute for the Liberal ArtsหรือคณะTheologyหรือคณะLettersหรือคณะLawหรือคณะEconomicsหรือคณะCommerceหรือคณะScience and EngineeringหรือคณะSocial StudiesหรือคณะPolicy StudiesหรือคณะCulture and Information ScienceหรือคณะHealth and Sports ScienceหรือคณะLife and Medical SciencesหรือคณะPsychologyหรือคณะGlobal CommunicationsหรือคณะGlobal and Regional Studies ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับDoshisha University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย / เกียวโต / เอกชน

同志社大学 | Doshisha University

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย

"Learn to Live and Live to Learn" with the history of 141 years, developing frontiers of "wisdom"

Our founding spirit consists of three main principles: Christianity, Liberalism and Internationalism. Doshisha was founded by Joseph Hardy Neesima in 1875 as the first Japanese school advocating the teaching of Christianity. Doshisha has more than 29,000 students and 1,517 of them are from outside Japan.
We offers English-based degree programs designed for degree-seeking undergraduate and graduate students.

【English-based Degree Programs】
(Undergraduate Program)
・The Institute for the Liberal Arts

(Graduate Program) 
・International Science and Technology Course at the Graduate School of Science and Engineering / Life and Medical Sciences
http://istc.doshisha.ac.jp/en/
・Global MBA
Master's Degree Program, Global Business and Management Studies
http://gmba.doshisha.ac.jp/en/
Doshisha Business School
・Graduate School of Global Studies
http://global-studies.doshisha.ac.jp/en/index.html

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat
ไม่มีข้อมูลสำหรับภาษาที่ท่านเลือก ขอให้เลือกภาษาอื่น
ดูข้อมูลสำหรับภาษาญี่ปุ่น  ดูข้อมูลสำหรับภาษาอังกฤษ 

The Institute for the Liberal Arts

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำคณะวิชา ดาวน์โหลดใบสมัคร
  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

แนะนำสถานที่

The Campus

Doshisha University’s Imadegawa Campus is an elegant blend of protected historic buildings and modern architecture, which preserves the beauty of the original Meiji period red-brick buildings. The green spaces, shady alcoves and outdoor plazas draw on the calm, contemplative beauty of the adjacent Shokokuji Temple, while the campus itself buzzes with cultural, academic, and recreational life. Where else could you hear Buddhist monks reciting sutras, pop into a Chapel or meditation room, hear a garage band, see a wrestling match, and engage in stimulating intellectual conversation, all in the space of your lunch break?

ILA is housed in Shikokan, built around a sunken garden, a few minutes walk from Imadegawa and our state of the art Learning Commons in the Ryoshinkan Building. The Commons is a free form flexible space that encourages participatory student-led learning. The wall-less environment - PCs, projectors, screens, electronic blackboards and plain old comfy chairs - encourage collaboration, discussion, and creativity.

Ryoshinkan also houses lounges, a café/bakery, a bookstore, a convenience store, a travel agency, and a cafeteria with Japanese university staples such as noodles, rice omelets, cutlets, Japanese curry and a salad bar.

International Community Lounge

Responding to student requests for a place to make Japanese friends or meet with international students, the International Community Lounge has been set up in Fusokan 2F on the Imadegawa Campus and in Rohm Memorial Hall 3F on Kyotanabe Campus. Whether you are an international student studying Japanese, or a Japanese student who needs to rely on body language to communicate with international students, the International Community Lounge is for everyone to make new friends. Those who are already fluent in foreign languages are also welcome to further improve their skills. International Community Lounge offers the opportunities of cross-cultural communication to help International and Japanese students meet and learn from each other.

Its location and opening hours are as below. If you are interested in international exchange, feel free to visit the lounge.

<Imadegawa Campus>
International Community Lounge

Location : Fusokan 2F (Imadegawa Campus)
Opening Hours : Monday - Friday 9:00~17:00

<Kyotanabe Campus>
International Community Lounge

Location : Rohm Memorial Hall 3F (Kyotanabe Campus)
Opening Hours : Monday - Friday 9:00~17:00

*It is closed on Saturdays, Sundays and holidays.
*The schedule may change during EVE period.

International Community Lounge at Imadegawa Campus

Shikokan

Learning Commonsรายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม