ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา | International College of Liberal Arts | Yamanashi Gakuin University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > International College of Liberal Arts

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยYamanashi Gakuin University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นYamanashi Gakuin University คณะInternational College of Liberal ArtsหรือคณะBusiness AdministrationหรือคณะLaw ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับYamanashi Gakuin University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย / ยามานาชิ / เอกชน

Yamanashi Gakuin University | 山梨学院大学

Solid Performance, Reputation & Academic Excellence

Celebrating its 70th anniversary in 2016, Yamanashi Gakuin endeavors to foster students with an international mindset who are capable of contributing to society.
In addition to the International College of Liberal Arts (iCLA), which was founded this year, Yamanashi Gakuin University (YGU) also offers undergraduate programs in the Faculties of Law and Public Administration, the Department of Business in the Faculty of Contemporary Business, and the Department of Food Science and Nutrition in the Faculty of Health and Nutrition. It also boasts two graduate schools, a Law School and Graduate School of Social Sciences, in which students can major in either law or public policy. In addition to nurturing graduates with fundamental real-world skills, YGU is renowned for high academic excellence, and its support of students wanting to gain qualifications and employment in a wide variety of fields, including that of Japanese Civil Servant. Of particular note is the 100% pass rate for all YGU students who took the 29th Examination for National Registered Dieticians.

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

Yamanashi Gakuin University รายชื่อคณะวิชา

ไม่มีข้อมูลสำหรับภาษาที่ท่านเลือก ขอให้เลือกภาษาอื่น
ดูข้อมูลสำหรับภาษาญี่ปุ่น  ดูข้อมูลสำหรับภาษาอังกฤษ 

International College of Liberal Arts

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำคณะวิชา สมัครทางเว็บไซต์

Application guide for Spring/Fall 2017 will be available soon.
For more info. https://www.icla.jp/en/admission/

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา

1. About the Student Dorms

All first and second year students reside in and help partially manage the internationally integrated student dormitories located on campus. Living side-by-side, and trying to understand and get along with people of differing nationalities allows all students to naturally learn self-discipline and compassion and consideration for others. The dormitories, which are currently under construction, also include communal spaces aimed at promoting various types of student exchange and almost every room boasts a view of Mr. Fuji or the Southern Alps.

2. Language Acquisition Center (To be Opened)

The Language Acquisition Center (LAC) is a language learning facility established to support the language education of both groups and individuals. In addition to using the latest equipment and facilities for independent learning in the four areas of reading, writing, listening and speaking, students can also use facilities for group study, TOEFL and other examination-tailored learning and for consultations with trained language learning advisors.


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม