ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Science and Technology | Sophia University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > Science and Technology

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยSophia University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นSophia University คณะLiberal ArtsหรือคณะScience and TechnologyหรือคณะGlobal StudiesหรือคณะTheologyหรือคณะHumanitiesหรือคณะLawหรือคณะEconomicsหรือคณะForeign StudiesหรือคณะHuman science ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับSophia University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย / โตเกียว / เอกชน

上智大学 | Sophia University

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย

SOPHIA in the World

Founded by the Jesuits in 1913, Sophia University has been a pioneer in international education in Japan, attracting students from all over the world. In 1949 Sophia established the first program in Japan taught entirely in English, and it continues to lead the Japanese academic world in offering international programs.
Sophia is located in central Tokyo, near Japan's political, financial, business, and cultural centers.

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat
ไม่มีข้อมูลสำหรับภาษาที่ท่านเลือก ขอให้เลือกภาษาอื่น
ดูข้อมูลสำหรับภาษาญี่ปุ่น  ดูข้อมูลสำหรับภาษาอังกฤษ 

Science and Technology

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำคณะวิชา สมัครทางเว็บไซต์
  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย

Faculty of new era for the earth and human being

As members of a global community, future scientists and technologists will need a clear vision not only of their special field but also of the society of which it is a part. They will need to take into account issues of human development and of harmonious coexistence with people and nature. As the Faculty's campus is also home to liberal arts courses, students can readily participate in non-science courses that can help to develop their value systems and improve their understanding of people, societies, and the environment. Class sizes are kept small, so that students can communicate closely with their instructors as they pursue their chosen field of science, beginning with basics and then continuing on to more advanced study.
Faculty of Science and Technology website:
http://www.st.sophia.ac.jp/english/index.html

ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้(ประจำปี)

2014
จีน59
เกาหลี31
ไทย2
บราซิล2
อเมริกา2
อื่นๆ5
Department of Materials and Life Sciences
Outline of Study

The objective of this department is to research “materials and life” in the natural world, recycle natural resources, and create new materials and functions. Here we make a comprehensive and integrated study of traditional fields such as physics, chemistry, biology, environment, and materials engineering, while learning the basics of materials, from atomic/macromolecular materials to biological phenomena. Such studies will be useful in advancing industry and protecting the environment.
Department of Materials and Life Sciences website:
http://www.st.sophia.ac.jp/english/about-us/mls.html

Bachelor's Program in Green Science Department of Materials and Life Sciences
New program taught in English

The objective of this department is the creation of new functions through the discovery of new physical phenomena or of new applications. Mathematics, physics, mechanical engineering, electrical and electronic engineering and other traditional studies are organically combined to create and design new functions. Our overarching goal is to use the cross-disciplinary knowledge created by the integration of science and engineering, and to balance industrial technology and hard sciences to serve people while protecting the environment.
For admission information and forms, go to:
http://www.sophia.ac.jp/eng/admissions/undergraduate_p/english_ug/p_est

Department of Engineering and Applied Sciences
Outline of Study

The objective of this department is the creation of new functions through the discovery of new physical phenomena or of new applications. Mathematics, physics, mechanical engineering, electrical and electronic engineering and other traditional studies are organically combined to create and design new functions. Our overarching goal is to use the cross-disciplinary knowledge created by the integration of science and engineering, and to balance industrial technology and hard sciences to serve people while protecting the environment.
Department of Engineering and Applied Sciences website: http://www.st.sophia.ac.jp/english/about-us/eas.html

Bachelor's Program in Green Engineering Department of Engineering and Applied Sciences
New program taught in English

“Green Engineering” program, offered by Department of Engineering and Applied Sciences, is a new undergraduate program taught in English starting September 2012. It is designed to learn electrical and mechanical engineering skills to help develop energy conservation technology, efficient power generation and distribution and power transmission.
For admission information and forms, go to:
http://www.sophia.ac.jp/eng/admissions/undergraduate_p/english_ug/p_est

Department of Information and Communication Sciences
Outline of Study

The Department of Information and Communication Sciences cultivates the ability to systematically organize “knowledge” and break down, analyze, and integrate information to make it useful, as well as the ability to organically combine information into appropriate forms that help people and societies. Through the knowledge, wisdom, and experience contained in information, we can more fully understand people and the society we live in. In this program emphasis is placed on a multi-disciplinary approach that links human and social sciences with the hard sciences.
Department of Information and Communication Sciences website: http://www.st.sophia.ac.jp/english/about-us/ics.htmlรายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา

ข้อความจากรุ่นพี่

What is the best experience of you at studying in Japan?


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม