Informatics for Arts | Shobi University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Informatics for Arts | Shobi University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อใน...

facebooktwitter

> > > Informatics for Arts

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับShobi University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นPolicy and Management StudiesหรือInformatics for Arts เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

บัณฑิตวิทยาลัยไซตามะ / เอกชน

尚美学園大学 | Shobi University

Informatics for Arts

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 351-1110
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 1-1-1. Toyoda-cho, Kawagoe-shi, Saitama
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม International Exchange Center
หมายเลขโทรศัพท์ 049-246-3709
หมายเลขแฟกซ์ 049-246-3709
ลักษณะเด่นของสาขาวิจัย สร้างบุคลากรวิชาชีพขั้นสูง
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท・ปริญญาเอกภาคต้น
วิชาเอก Media Arts, Musical Arts
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
ทดสอบเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น ใช้การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (ผ่านระดับ N2 (ระดับ2)ขึ้นไป)หรือไม่ก็ใช้การสอบเข้าศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น
เปิดเผยข้อสอบเก่า ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ 16 ปีขึ้นไปหรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ระบุ
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ผู้ที่ประวัติการศึกษาไม่ถึง 16 ปีต้องติดต่อสอบถามล่วงหน้า
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2015 13คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 13คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 20,000
ค่าแรกเข้า เยน 185,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 182,120
หมายเหตุ Tuition Fee:
850,000 yen for Media Arts
1,100,000 yen for Musical Arts
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2015
ประเภทของการสมัคร Media Arts Course Term 1
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ตุลาคม 15, 2014
วันปิดรับสมัคร ตุลาคม 31, 2014
วันสอบคัดเลือก พฤศจิกายน 9, 2014
วันประกาศผลสอบ พฤศจิกายน 15, 2014
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(ภาษาญี่ปุ่น), สัมภาษณ์, ความเรียงสั้น(Short Essay)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2014
ประเภทของการสมัคร Media Arts course Term 2
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 6, 2014
วันปิดรับสมัคร มกราคม 23, 2014
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 1, 2014
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 7, 2014
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(ภาษาญี่ปุ่น), สัมภาษณ์, ความเรียงสั้น(Short Essay)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2014
ประเภทของการสมัคร Media Arts course Term 3
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กุมภาพันธ์ 3, 2014
วันปิดรับสมัคร กุมภาพันธ์ 27, 2014
วันสอบคัดเลือก มีนาคม 8, 2014
วันประกาศผลสอบ มีนาคม 14, 2014
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(ภาษาญี่ปุ่น), สัมภาษณ์, ความเรียงสั้น(Short Essay)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2014
ประเภทของการสมัคร Musical Arts Term 1
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ตุลาคม 15, 2014
วันปิดรับสมัคร ตุลาคม 31, 2014
วันสอบคัดเลือก พฤศจิกายน 9, 2014
วันประกาศผลสอบ พฤศจิกายน 15, 2014
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(ภาษาญี่ปุ่น), หลักสูตรเฉพาะ, สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2014
ประเภทของการสมัคร Musical Arts Term 2
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กุมภาพันธ์ 3, 2014
วันปิดรับสมัคร กุมภาพันธ์ 27, 2014
วันสอบคัดเลือก มีนาคม 9, 2014
วันประกาศผลสอบ มีนาคม 14, 2014
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(ภาษาญี่ปุ่น), หลักสูตรเฉพาะ, สัมภาษณ์

วันที่อัพเดตล่าสุด: กุมภาพันธ์ 05, 2016

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา