Life Science | Tottori College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Life Science | Tottori College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Life Science

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tottori College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Life Science, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Tottori  / Tư lập

鳥取短期大学 | Tottori College

  • Life Science

Life Science

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 682-8555
Địa chỉ liên hệ 854, Fukuba, Kurayoshi-shi, Tottori
Bộ phận liên hệ Admission & PR Office
Điện thoại 0858-26-1811
Fax 0858-26-1813
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2020)
Số người thi tuyển 0người (Niên khóa 2019)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2019)
Tiền đăng ký dự thi 25,000 Yên (Niên khóa 2020)
Tiền nhập học 24,000 Yên (Niên khóa 2020)
Tiền học phí / năm 640,000 Yên (Niên khóa 2020)
Các khoản chi phí khác 200,000 Yên (Niên khóa 2020)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú for Department of Food Science and Nutrition, 10,000 yen is additionally required.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 27 tháng 08 năm 2020

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học