Tìm nơi du học từ Tottori Đại học ngắn hạn | Website về thông tin du học JPSS

Tìm nơi du học từ Tottori Đại học ngắn hạn | Website về thông tin du học JPSS

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> Tìm nơi du học từ Tottori Đại học ngắn hạn

Trong 47 tỉnh thành của Nhật bản thì Tottori là tỉnh có dân cư ít nhất. Trong các sách văn học sử sách cổ của Nhật đều có ghi chép liên quan đến Tottori. Đồi cát Tottori Sakyu là thắng cảnh nổi tiếng của Tottori. Các du học sinh tới đây đều ngạc nhiên vì không ngờ ở Nhật bản lại có đồi cát như vậy. Dựa trên đặc điểm địa lý này các trường đại học của Tottori có các khoa nghiên cứu với các nội dung như là ngành nông nghiệp trên đất khô hạn,hay là trồng cây trên sa mạc.

  • Đại học
  • Cao học
  • Trường chuyên môn
  • Đại học ngắn hạn
  • Tất cả
Tên trường
Từ khóa tự do
Khoa
Chuyên ngành
Môn học
学問から選択
Tìm kiếm từ bản đồ
Mở bản đồ
Bổ sung điều kiện tìm kiếm

Có thể tìm kiếm Đại học ngắn hạn đang tuyển sinh du học sinh theo bản đồ hoặc dựa vào điều kiện tuyển sinh theo ngành học.

Tổng cộng 1 trường Trang thứ 1

Tottori College Danh sách các ngành học

Thay đổi điều kiện tìm kiếm