University of Niigata Prefecture | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

University of Niigata Prefecture | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhậ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > University of Niigata Prefecture

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về University of Niigata Prefecture, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành International Studies and Regional DevelopmenthoặcNgành Human Life StudieshoặcNgành International Economic Studies , thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Niigata  / Công lập

新潟県立大学 | University of Niigata Prefecture

University of Niigata Prefecture Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2021) 2người (Niên khóa 2020) 17,000 Yên (Niên khóa 2021) 564,000 Yên (Niên khóa 2021) 535,800 Yên (Niên khóa 2021) 471 Ebigase, Higashi-ku, Niigata-shi, Niigata
  Khoa
  • International Studies and Regional Development
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 2người (Niên khóa 2021) 1người (Niên khóa 2020) 17,000 Yên (Niên khóa 2021) 564,000 Yên (Niên khóa 2021) 535,800 Yên (Niên khóa 2021) 471 Ebigase, Higashi-ku, Niigata-shi, Niigata
  Khoa
  • Child Studies
  • Health and Nutrition
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2021) 17,000 Yên (Niên khóa 2021) 564,000 Yên (Niên khóa 2021) 535,800 Yên (Niên khóa 2021) 471, Ebigase, Higashi-ku, Niigata-shi, Niigata
  Khoa
  • International Economics Studies

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học