Health Sciences | Kyoto Tachibana University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Health Sciences | Kyoto Tachibana University | JPSS, trang chuyên về thông ti...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Health Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kyoto Tachibana University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành HumanitieshoặcNgành Contemporary BusinesshoặcNgành NursinghoặcNgành Human Development and EducationhoặcNgành Health ScienceshoặcNgành English and Global Communication, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Kyoto  / Tư lập

京都橘大学 | Kyoto Tachibana University

Health Sciences

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 607-8175
Địa chỉ liên hệ 34 Oyakeyamada-cho, Yamashina-ku, Kyoto-shi, Kyoto
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 075-574-4116
Fax 075-574-4123
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2020)
Số người thi tuyển 1người (Niên khóa 2019)
Số người trúng tuyển 1người (Niên khóa 2019)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 2người (Niên khóa 2019)
Số du học sinh tư phí của trường 2người (Niên khóa 2019)
Tiền đăng ký dự thi 15,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền học phí / năm 944,000 Yên (Niên khóa 2019)
Các khoản chi phí khác 70,000 Yên (Niên khóa 2019)
Ghi chú Psychology department is as above. For private international students, there is a reduction or exemption system of 30% or 15% of the annual tuition fee. There is an international student economic assistance scholarship system (20,000 yen per month).
In the case of the Department of Physical Therapy, Department of Occupational Therapy, Department of Clinical Laboratory Testing, entrance fee 250,000 yen, tuition fee 1,200,000 yen, various expenses (education enhancement fee + experimental practice fee) 280,000 yen. In case of department of emergency life-saving, entrance fee 200,000 yen, tuition fee 944,000 yen, various expenses (education enhancement fee + experimental practical fee) 220,000 yen. Screening fee is 35,000 yen.

All amounts above are on the record of 2019. For 2020, please refer to the application guidelines for international students 2020 scheduled to be posted on our entrance examination website around late August 2019, and the application guidelines 2020 scheduled to be posted on our entrance examination website around the middle of September 2019.
Khoa Psychology, Physical Therapy, Occupational Therapy, Paramedic Science, Medical Technology And Sciences
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 9
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 12 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 12 năm 2019 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 24 tháng 1 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 6 tháng 2 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 13 tháng 2 năm 2020(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 26 tháng 2 năm 2020(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Essay in Japanese
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, 'Japan and the World' or 'Mathematics (course 1 or 2)'. You have taken 270 points or higher at 'Japanese as a Foreign Language'.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2018
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Only for Department of Psychology, Entrance examination for international students is conducted.
For other departments, there are not Entrance examination for international students. Please take the same examination as Japanese students. Please note that the application period is also different. To apply, please make a request for the application guidelines 2020 which will be issued around the middle of September 2019 by Admission Office.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 26 tháng 06 năm 2019

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học