Humanities | Kyoto Tachibana University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Humanities | Kyoto Tachibana University | JPSS, trang chuyên về thông tin du ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Humanities

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kyoto Tachibana University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành HumanitieshoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành NursinghoặcNgành Human Development and EducationhoặcNgành Health ScienceshoặcNgành English and Global CommunicationhoặcNgành EconomicshoặcNgành EngineeringhoặcNgành Comprehensive Psychology (tentative translation), thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Kyoto  / Tư lập

京都橘大学 | Kyoto Tachibana University

Humanities

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 607-8175
Địa chỉ liên hệ 34 Oyakeyamada-cho, Yamashina-ku, Kyoto-shi, Kyoto
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 075-574-4116
Fax 075-574-4123
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2023)
Số người thi tuyển 0người (Niên khóa 2022)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2022)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 5người (Niên khóa 2022)
Số du học sinh tư phí của trường 5người (Niên khóa 2022)
Tiền đăng ký dự thi 15,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền học phí / năm 944,000 Yên (Niên khóa 2023)
Các khoản chi phí khác 50,000 Yên (Niên khóa 2023)
Ghi chú Expenses are educational enhancement expenses. Historical heritage department only expenses are 70,000 yen.
For Privately funded international students, there is a reduction or exemption system of 30% or 15% of the annual tuition fee. There is an international student economic assistance scholarship system (20,000 yen per month).
*For more details, please refer to the "Application guidelines for Privately funded international students 2023" scheduled to be posted on our entrance examination website around late August 2022.
Khoa Japanese Language and Literature, History, Historical Heritage
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 8
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 10 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 10 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 16 tháng 11 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 02 tháng 12 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 12 tháng 12 năm 2022(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 06 tháng 1 năm 2023(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Essay in Japanese
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp, "Japanese" requires 270 points or more.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2021
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú For Course in Calligraphy of Department of Japanese Language and Literature, there is not Entrance examination for international students. Please take the same examination as Japanese students. Please note that the application period is also different. To apply, please make a request for the application guidelines 2023 which will be issued around the middle of September 2022.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 06 tháng 12 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 12 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 25 tháng 1 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 07 tháng 2 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 15 tháng 2 năm 2023(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 27 tháng 2 năm 2023(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Essay in Japanese
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp, "Japanese" requires 270 points or more.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2021
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú For Course in Calligraphy of Department of Japanese Language and Literature, there is not Entrance examination for international students. Please take the same examination as Japanese students. Please note that the application period is also different. To apply, please make a request for the application guidelines 2023 which will be issued around the middle of September 2022.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 20 tháng 06 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học