Thông tin ngành học | Health and Sports Science | Fukui University of Technology | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Thông tin ngành học | Health and Sports Science | Fukui University of Technol...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Health and Sports Science

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Fukui University of Technology. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành EngineeringhoặcNgành Environmental Information ScienceshoặcNgành Health and Sports Science của Fukui University of Technology cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Fukui University of Technology thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Fukui  / Tư lập

福井工業大学 | Fukui University of Technology

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Liên hệ
Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh  Xem thông tin bằng tiếng Trung (Chữ Hán giản thể) 

Health and Sports Science

  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập

Thông tin ngành học

SPEC (Special Program for English Communication)

An English education program with an emphasis on communication skills
We develop engineers who can be successful in the international scene by nurturing their English proficiency and improving their overall communication skills.

Career Education

We work hard to offer personalized career and job hunting support to each student, with specialist staff acting as career counselors and advisors in each department, staff with experience working at corporate firms and who liaise with faculty in charge of careers and job hunting to give students the best opportunities possible.

Project Education

Students play an active role, and through this hands on involvement are able to nurture a wealth of new knowledge and experiences.

Learning swimming teaching techniques

Learning swimming teaching techniques

Researching the ideal form

Researching the ideal form

Participating in practical work

Participating in practical work

Danh sách các khoa

Sports and Health Sciences
Developing skilled individuals with practical ability that have learned specialized sports knowledge and techniques through experience.

Sports today have grown into their own culture and industry. The development of sports and health sciences has contributed greatly to this trend. The Department of Sports and Health Science takes a scientific approach to sports and health to provide learning through experience in its aims to nurture skilled individuals capable of playing active roles in sports industries and as sports instructors within communities.
http://www.fukui-ut.ac.jp/ut/en/academics1-8r.html

Danh sách các trường đã xem gần đây


Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học