Global Japanese Studies | Meiji University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Global Japanese Studies | Meiji University | JPSS, trang chuyên về thông tin ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Global Japanese Studies

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Meiji University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Global Japanese StudieshoặcNgành LawhoặcNgành CommercehoặcNgành Political Science and EconomicshoặcNgành Arts and LettershoặcNgành Science and TechnologyhoặcNgành AgriculturehoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành Information and CommunicationhoặcNgành Interdisciplinary Mathematical Sciences của Meiji University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Meiji University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo  / Tư lập

明治大学 | Meiji University

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 

Global Japanese Studies

Download tài liệu giới thiệu ngành học Đăng ký hồ sơ qua mạng
  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập
Code bưu điện 101-8301
Địa chỉ liên hệ 1-1 Kanda Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ International Student Office
Điện thoại 03-3296-4144
Fax 03-3296-4360
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 50người (Niên khóa 2020)
Số người thi tuyển 238người (Niên khóa 2019)
Số người trúng tuyển 54người (Niên khóa 2019)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền học phí / năm 1,048,000 Yên (Niên khóa 2019)
Các khoản chi phí khác 233,000 Yên (Niên khóa 2019)
Ghi chú Admission capacity: 50 (for Types 1 and 2), 10 (for English Track April Admission), 10 (for English Track September Admission)
(The above number of applicants for previous years does not include ‘English Track’ students.)
Application Fee: 35,000 yen (for Type 1)
15,000 yen (for Type 2)
15,000 yen (for English Track)
Khoa Global Japanese Studies
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ Type 1 Entrance Examination (Examination at Meiji University and EJU)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 9 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 9 năm 2019
Ngày thi tuyển Ngày 18 tháng 1 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 1 năm 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2018
Thi tiếng Anh TOEFL-iBT 44 points or more, TOEIC (L&R) 565 points or more, or IELTS 4.0 points or more
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú You can take both of Type 1 and Type 2.

EJU: Please take the examination between June 2018 and November 2019.

The 1st announcement of results shall be mailed to you and published on the Internet on December 24.

For details, please refer to the website.
http://www.meiji.ac.jp/cip/prospective/admission_exams/undergraduate.html
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ Type 2 Entrance Examination (Examination by EJU only)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 9 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 9 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 1 năm 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2018
Thi tiếng Anh TOEFL-iBT 48 points or more, TOEIC (L&R) 600 points or more, or IELTS 4.0 points or more
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú You can take both of Type 1 and Type 2.

To apply to Type 2, you are required not to make residence registration in Japan between September 17 2019 and January 18 2020.

EJU: Please take the examination between June 2017 and November 2018.

For details, please refer to the website.
http://www.meiji.ac.jp/cip/prospective/admission_exams/undergraduate.html
Khoa Global Japanese Studies (English Track)
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ English Track April Admission
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 10 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 10 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 14 tháng 1 năm 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ
Thi tiếng Anh TOEFL-iBT 80 points or more, IELTS 6.0 points or more, or Cambridge English: PET, FCE, CAE, CPE 169 points or higher
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Number of Accepted Students: 10

For details, please refer to the website.
http://www.meiji.ac.jp/cip/english/englishtrack/admissions.html
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2020
Phân loại hồ sơ English Track September Admission
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 4 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 4 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 9 tháng 6 năm 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ
Thi tiếng Anh TOEFL-iBT 80 points or more, IELTS 6.0 points or more, or Cambridge English: PET, FCE, CAE, CPE 169 points or higher
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Number of Accepted Students: 10

For details, please refer to the website.
http://www.meiji.ac.jp/cip/english/englishtrack/admissions.html

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 28 tháng 06 năm 2019

Trang web

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học