Nhật Bản quốc tế | Meiji University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Nhật Bản quốc tế | Meiji University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Nhật Bản quốc tế

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Meiji University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Nhật Bản quốc tếhoặcNgành LawhoặcNgành CommercehoặcNgành Political Science and EconomicshoặcNgành Arts and LettershoặcNgành Science and TechnologyhoặcNgành AgriculturehoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành Information and CommunicationhoặcNgành Interdisciplinary Mathematical Sciences của Meiji University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Meiji University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo  / Tư lập

明治大学 | Meiji University

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 

Nhật Bản quốc tế

  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập
Code bưu điện 101-8301
Địa chỉ liên hệ 1-1 Kanda Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ International Student Office
Điện thoại 03-3296-4144
Fax 03-3296-4360
Nét đặc sắc của ngành học Có ngành đại học lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 40người (Niên khóa 2023)
Số người thi tuyển 253người (Niên khóa 2022)
Số người trúng tuyển 72người (Niên khóa 2022)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 180người (Niên khóa 2022)
Số du học sinh tư phí của trường 231người (Niên khóa 2022)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền học phí / năm 1,063,000 Yên (Niên khóa 2022)
Các khoản chi phí khác 233,000 Yên (Niên khóa 2022)
Ghi chú Admission capacity: 40 (for Types 1 and 2), 10 (for English Track April Admission), 10 (for English Track September Admission)
(The above number of applicants for previous years does not include ‘English Track’ students.)
Application Fee: 35,000 yen (for Type 1)
15,000 yen (for Type 2)
15,000 yen (for English Track)
Khoa Global Japanese Studies
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 5
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Type 1 Entrance Examination
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 9 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 9 năm 2022
Ngày thi tuyển Ngày 14 tháng 1 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 1 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, The first selection is the document screening. The second selection is the oral examination
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2021
Thi tiếng Anh TOEFL-iBT 44 points or more, TOEIC (L&R) 565 points or more, or IELTS 4.0 points or more
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú For details, please refer to the website.
https://www.meiji.ac.jp/cip/prospective/admission_exams/undergraduate.html
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Type 2 Entrance Examination
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 9 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 9 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 1 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2021
Thi tiếng Anh TOEFL-iBT 48 points or more, TOEIC (L&R) 600 points or more, or IELTS 4.0 points or more
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú For details, please refer to the website.
https://www.meiji.ac.jp/cip/prospective/admission_exams/undergraduate.html
Khoa Global Japanese Studies (English Track)
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ English Track April Admission
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 9 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 9 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Online Interview
Thi tiếng Anh TOEFL-iBT 80 points or more, IELTS 6.0 points or more, or Cambridge English: PET, FCE, CAE, CPE 169 points or higher
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Number of Accepted Students: 10

For details, please refer to the website.
https://www.meiji.ac.jp/cip/english/undergraduate/nippon/englishtrack/index.html

English-based Degree Programs (Bachelor's Program)
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2023
Phân loại hồ sơ English Track September Admission
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 3 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 3 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Online Interview
Thi tiếng Anh TOEFL-iBT 80 points or more, IELTS 6.0 points or more, or Cambridge English: PET, FCE, CAE, CPE 169 points or higher
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Number of Accepted Students: 10

For details, please refer to the website.
https://www.meiji.ac.jp/cip/english/undergraduate/nippon/englishtrack/index.html

English-based Degree Programs (Bachelor's Program)

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 05 tháng 09 năm 2022

Trang web

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học