Nhật Bản quốc tế | Meiji University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Nhật Bản quốc tế | Meiji University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Nhật Bản quốc tế

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Meiji University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành LawhoặcNgành CommercehoặcNgành Political Science and EconomicshoặcNgành Arts and LettershoặcNgành Science and TechnologyhoặcNgành AgriculturehoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành Information and CommunicationhoặcNgành Nhật Bản quốc tếhoặcNgành Interdisciplinary Mathematical Sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

明治大学 | Meiji University

Nhật Bản quốc tế

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 101-8301
Địa chỉ liên hệ 1-1 Kanda Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ International Student Office
Điện thoại 03-3296-4144
Fax 03-3296-4360
Nét đặc sắc của ngành học Có ngành đại học lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 40người (Niên khóa 2024)
Số người thi tuyển 211người (Niên khóa 2023)
Số người trúng tuyển 76người (Niên khóa 2023)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 182người (Niên khóa 2023)
Số du học sinh tư phí của trường 211người (Niên khóa 2023)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền học phí / năm 1,068,000 Yên (Niên khóa 2023)
Các khoản chi phí khác 233,000 Yên (Niên khóa 2023)
Ghi chú Admission capacity: 40 (for Types 1 and 2), 10 (for English Track April Admission), 10 (for English Track September Admission)
(The above number of applicants for previous years does not include English Track students.)

Application Fee: 35,000 yen (for Type 1)
15,000 yen (for Type 2)
15,000 yen (for English Track)
Khoa Global Japanese Studies
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 5
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Type 1 Entrance Examination
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 9 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 9 năm 2023
Ngày thi tuyển Ngày 13 tháng 1 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 1 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học First round: Documents Screening, Second round: Essay, Oral Examination
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2022
Thi tiếng Anh TOEFL-iBT 44 points or more, TOEIC (L&R) 565 points or more, or IELTS 4.0 points or more
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú For details, please refer to the website.
https://www.meiji.ac.jp/cip/prospective/admission_exams/undergraduate.html
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Type 2 Entrance Examination
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 9 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 9 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 1 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2022
Thi tiếng Anh TOEFL-iBT 48 points or more, TOEIC (L&R) 600 points or more, or IELTS 4.0 points or more
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú For details, please refer to the website.
https://www.meiji.ac.jp/cip/prospective/admission_exams/undergraduate.html
Khoa Global Japanese Studies (English Track)
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ English Track April Admission
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 9 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 9 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Document screening and interview exam (online)
Thi tiếng Anh TOEFL iBT or TOEFL iBT Paper Edition 80 or above, IELTS (Academic Module) 6.0 or above, Cambridge English Qualifications General and higher education: Overall Score 169 or above, SAT, ACT
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Quota: 10 students
English-based degree program (Bachelor's degree)

For details, please refer to the following website.
https://www.meiji.ac.jp/cip/english/undergraduate/nippon/englishtrack/index.html
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2024
Phân loại hồ sơ English Track September Admission
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 3 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 3 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Document screening and interview exam (online)
Thi tiếng Anh TOEFL iBT or TOEFL iBT Paper Edition 80 or above, IELTS (Academic Module) 6.0 or above, Cambridge English Qualifications General and higher education: Overall Score 169or above, SAT, ACT
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Quota: 10 students
English-based degree program (Bachelor's degree)

For details, please refer to the following website.
https://www.meiji.ac.jp/cip/english/undergraduate/nippon/englishtrack/index.html

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 16 tháng 06 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học