Agriculture | Meiji University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Agriculture | Meiji University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Agriculture

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Meiji University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Global Japanese StudieshoặcNgành LawhoặcNgành CommercehoặcNgành Political Science and EconomicshoặcNgành Arts and LettershoặcNgành Science and TechnologyhoặcNgành AgriculturehoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành Information and CommunicationhoặcNgành Interdisciplinary Mathematical Sciences của Meiji University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Meiji University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo  / Tư lập

明治大学 | Meiji University

Download tài liệu giới thiệu trường đại học

Agriculture

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 101-8301
Địa chỉ liên hệ 1-1 Kanda Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ International Student Office
Điện thoại 03-3296-4144
Fax 03-3296-4360
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 12người (Niên khóa 2018)
Số người thi tuyển 32người (Niên khóa 2017)
Số người trúng tuyển 13người (Niên khóa 2017)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 35người (Niên khóa 2017)
Số du học sinh tư phí của trường 41người (Niên khóa 2017)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2017)
Ghi chú Tution for 1 year
Agriculture, Agricultural Chemistry, Life Sciences:1,169,000 yen
Agri-food and Environmental Policy:1,060,000 yen

Other Expenses
Agriculture, Agricultural Chemistry, Life Sciences: 406,500 yen
Agri-food and Environmental Policy: 361,500 yen

Application Fee:35,000 yen
Khoa Agriculture, Agricultural Chemistry, Life Sciences, Agri-food and Environmental Policy
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Type 1 (Examination at Meiji University and EJU)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 10 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 10 năm 2017
Ngày thi tuyển Ngày 20 tháng 1 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 29 tháng 1 năm 2018
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn, Essay is exempted for Department of Agricultural Chemistry
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định See Remarks.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2016
Thi tiếng Anh TOEFL-iBT, PBT, TOEIC, or IELTS
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Please submit a statement of reasons for your application (about 1000 letters in Japanese)

EJU: Please select one examination from June 2016 to November 2017.
Department of Agriculture: Japanese, Biology and Math 2.
Department of Agricultural Chemistry: Japanese and Chemistry.
Department of Life Sciences: Japanese, Biology and Chemistry.
Department of Agri-food and Environmental Policy: Japanese and Japan and the World.

For details, please refer to the website.
http://www.meiji.ac.jp/cip/prospective/admission_exams/undergraduate.html

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 04 tháng 07 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học