Daito Bunka University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Daito Bunka University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Daito Bunka University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Daito Bunka University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành LiteraturehoặcNgành EconomicshoặcNgành Foreign LanguagehoặcNgành LawhoặcNgành International RelationshoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành SociologyhoặcNgành Sports & Health Science, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

大東文化大学 | Daito Bunka University

Daito Bunka University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 17người (Niên khóa 2023) 20,000 Yên (Niên khóa 2024) 210,000 Yên (Niên khóa 2024) 733,000 Yên (Niên khóa 2024) 1-9-1 Takashimadaira, Itabashi-ku, Tokyo
  Khoa
  • Japanese Literature
  • Chinese Literature
  • English and American Literature
  • Education
  • Calligraphy
  • History and Culture
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 11người (Niên khóa 2023) 20,000 Yên (Niên khóa 2024) 210,000 Yên (Niên khóa 2024) 713,000 Yên (Niên khóa 2024) 1-9-1 Takashimadaira, Itabashi-ku, Tokyo
  Khoa
  • Socio-economics
  • Modern Economics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 15người (Niên khóa 2023) 20,000 Yên (Niên khóa 2024) 210,000 Yên (Niên khóa 2024) 733,000 Yên (Niên khóa 2024) 1-9-1 Takashimadaira, Itabashi-ku, Tokyo
  Khoa
  • Chinese Language
  • English Language
  • Japanese Language
 • Law
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 11người (Niên khóa 2023) 20,000 Yên (Niên khóa 2024) 210,000 Yên (Niên khóa 2024) 713,000 Yên (Niên khóa 2024) 1-9-1 Takashimadaira, Itabashi-ku, Tokyo
  Khoa
  • Law
  • Political Science
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 26người (Niên khóa 2023) 20,000 Yên (Niên khóa 2024) 210,000 Yên (Niên khóa 2024) 733,000 Yên (Niên khóa 2024) 1-9-1 Takashimadaira, Itabashi-ku, Tokyo
  Khoa
  • International Relations
  • International Cultures
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 5người (Niên khóa 2024) 15người (Niên khóa 2023) 20,000 Yên (Niên khóa 2024) 210,000 Yên (Niên khóa 2024) 713,000 Yên (Niên khóa 2024) 1-9-1 Takashimadaira, Itabashi-ku, Tokyo
  Khoa
  • Business Management
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 23người (Niên khóa 2023) 20,000 Yên (Niên khóa 2024) 210,000 Yên (Niên khóa 2024) 713,000 Yên (Niên khóa 2024) 1-9-1 Takashimadaira, Itabashi-ku, Tokyo
  Khoa
  • Sociology
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 7người (Niên khóa 2023) 20,000 Yên (Niên khóa 2024) 210,000 Yên (Niên khóa 2024) 835,000 Yên (Niên khóa 2024) 1-9-1 Takashimadaira, Itabashi-ku, Tokyo
  Khoa
  • Sports Science

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học