Science and Engineering | Soka University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Science and Engineering | Soka University | JPSS, trang chuyên về thông tin d...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Science and Engineering

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Soka University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành EconomicshoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành LawhoặcNgành LettershoặcNgành EducationhoặcNgành Science and EngineeringhoặcNgành International Liberal Arts, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

創価大学 | Soka University

Science and Engineering

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 192-8577
Địa chỉ liên hệ 1-236 Tangi-machi, Hachioji-shi, Tokyo
Bộ phận liên hệ International Affairs Office
Điện thoại 042-691-8230
Fax 042-691-9456
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2021)
Tiền đăng ký dự thi 20,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền học phí / năm 900,000 Yên (Niên khóa 2021)
Các khoản chi phí khác 400,000 Yên (Niên khóa 2021)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Khoa Infomation Systems Engineering, Science and Engineering for Sustainable Innovation
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thường xuyên
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students, Type 1 (Document Screening)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 9 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 10 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 5 tháng 12 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học 2025Cuối tháng 2
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ
Thi tiếng Anh If your mother tongue is not English and the national standardized test of your country does not contain English subject, please submit the score of TOEFL or others.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Preparatory Japanese Language Program (Bekka Program)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 9 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 10 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 5 tháng 12 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học 2025Cuối tháng 2
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ
Thi tiếng Anh If your mother tongue is not English and the national standardized test of your country does not contain English subject, please submit the score of TOEFL or others.
Ghi chú This course is preparatory track of studying Japanese language for students who wish to admit to Faculties of Economics, Business Administration, Law, Letters, Education, and Science and Engineering.
Those who complete the course can admit to Faculties of the university with recommendation of Bekka Program. Department of an admitted student will be decided with academic records of Bekka Program, score of the entrance examination, and the student's will.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students, Type 2 (Interview and Written Examination)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 11 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 11 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 13 tháng 1 năm 2025
Ngày công bố kết quả thi tuyển 2025Cuối tháng 1
Hạn nhận hồ sơ nhập học 2025Cuối tháng 2
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn, Basic academic skills test
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp, Toán 2
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 24 tháng 05 năm 2024

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học