International Liberal Arts | Soka University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

International Liberal Arts | Soka University | JPSS, trang chuyên về thông ti...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > International Liberal Arts

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Soka University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành EconomicshoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành LawhoặcNgành LettershoặcNgành EducationhoặcNgành Science and EngineeringhoặcNgành International Liberal Arts, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

創価大学 | Soka University

International Liberal Arts

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 192-8577
Địa chỉ liên hệ 1-236 Tangi-machi, Hachioji-sh,i Tokyo
Bộ phận liên hệ International Affairs Office
Điện thoại 042-691-8230
Fax 042-691-9456
Nét đặc sắc của ngành học Bạn có thể lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh.
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2016)
Số người thi tuyển 24người (Niên khóa 2015)
Số người trúng tuyển 13người (Niên khóa 2015)
Tiền đăng ký dự thi 20,000 Yên (Niên khóa 2016)
Tiền nhập học 246,000 Yên (Niên khóa 2016)
Tiền học phí / năm 910,000 Yên (Niên khóa 2016)
Các khoản chi phí khác 283,000 Yên (Niên khóa 2016)
Khoa International Liberal Arts
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thường xuyên
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students, Type 1 (Document Screening) 1st
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 3 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 4 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Tháng 5 năm 2016
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ
Thi tiếng Anh Please refer to Remarks
Ghi chú *English test
Applicants must submit at least 1 result from among the TOEFL-iBT, TOEIC, and IELTS tests. Note that test results can be no more than 2 years old at the time of application (date of postmark). Original documents must be submitted for certifications of English language ability.

*Academic Transcript from High School
The grades on your academic transcript have to be written based on the U.S. grading system. If your high school is in the U.S. or follows the U.S. grading system, you only need to send your original academic transcript (photocopies are not acceptable) to the University.
If your high school does NOT follow the U.S. grading system, you must submit your high school academic transcript to the International Education Research Foundation (IERF) for conversion to an U.S. grade equivalent. A “Detail Report” issued by IERF and the original academic transcript (photocopies are not acceptable) from high school must be submitted to the university by applicants themselves. (Please refer to the links below for more information on IERF).
Please note: Submission of academic records or mid-year reports without going through the IERF procedure will not be accepted. The fees for the IERF procedure are to be borne by the applicant.
If there is a delay in the submission of your academic transcript (photocopies are not acceptable) due to the procedure to issue a Detail Report by IERF, Soka University must be informed in advance of the delay.
Link to International Education Research Foundation (IERF)
IERF http://www.ierf.org/
IERF Interactive Guide http://ierf.org/interactive-tool/index.html

*National Examination/Standardized Test
If your country conducts a national examination/standardized test, you need to submit the official result certificate/score transcript. (Photocopies are not acceptable.) Please refer to the examples of national examination/standardized tests below. If there are other relevant examinations that prove your eligibility to enter a university, please submit them.
For Documents that are not written in English, an official translation must be submitted along with the original result certificate/score transcript. (Photocopies are not acceptable.)
For those applicants from countries which do not conduct a national examination/standardized test, this submission is not required.

http://fila.soka.ac.jp/en/admissions.html

For other details, please refer to application guidelines.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students, Type 1 (Document Screening) 2nd
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 9 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 10 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Tháng 12 năm 2016
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ
Thi tiếng Anh Please refer to Remarks
Ghi chú *English test
Applicants must submit at least 1 result from among the TOEFL-iBT, TOEIC, and IELTS tests. Note that test results can be no more than 2 years old at the time of application (date of postmark). Original documents must be submitted for certifications of English language ability.

*Academic Transcript from High School
The grades on your academic transcript have to be written based on the U.S. grading system. If your high school is in the U.S. or follows the U.S. grading system, you only need to send your original academic transcript (photocopies are not acceptable) to the University.
If your high school does NOT follow the U.S. grading system, you must submit your high school academic transcript to the International Education Research Foundation (IERF) for conversion to an U.S. grade equivalent. A “Detail Report” issued by IERF and the original academic transcript (photocopies are not acceptable) from high school must be submitted to the university by applicants themselves. (Please refer to the links below for more information on IERF).
Please note: Submission of academic records or mid-year reports without going through the IERF procedure will not be accepted. The fees for the IERF procedure are to be borne by the applicant.
If there is a delay in the submission of your academic transcript (photocopies are not acceptable) due to the procedure to issue a Detail Report by IERF, Soka University must be informed in advance of the delay.
Link to International Education Research Foundation (IERF)
IERF http://www.ierf.org/
IERF Interactive Guide http://ierf.org/interactive-tool/index.html

*National Examination/Standardized Test
If your country conducts a national examination/standardized test, you need to submit the official result certificate/score transcript. (Photocopies are not acceptable.) Please refer to the examples of national examination/standardized tests below. If there are other relevant examinations that prove your eligibility to enter a university, please submit them.
For Documents that are not written in English, an official translation must be submitted along with the original result certificate/score transcript. (Photocopies are not acceptable.)
For those applicants from countries which do not conduct a national examination/standardized test, this submission is not required.

http://fila.soka.ac.jp/en/admissions.html

For other details, please refer to application guidelines.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 18 tháng 09 năm 2018

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học