Teikyo Heisei University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Teikyo Heisei University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Teikyo Heisei University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Teikyo Heisei University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Faculty of Health Care and Medical SportshoặcNgành Faculty of Humanities and Social ScienceshoặcNgành Faculty of Health and Medical SciencehoặcNgành Faculty of Pharmaceutical ScienceshoặcNgành Faculty of Health Care, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

帝京平成大学 | Teikyo Heisei University

Teikyo Heisei University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 2-51-4 Higashiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
  Khoa
  • Department of Judo Physical Therapy
  • Department of Rehabilitation
  • Department of Medical Sports
  • Department of Nursing
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 35,000 Yên (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 800,000 Yên (Niên khóa 2023) 2-51-4 Higashiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
  Khoa
  • Department of Human Culture
  • Department of Business
  • Department of Tourism Management
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 2-51-4 Higashiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
  Khoa
  • Department of Health and Medical Science
  • Department of psychology
  • Department of Speech-Language-Hearing Therapy
  • Department of Occupational Therapy
  • Department of Physical Therapy
  • Department of Medical Course
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 2-51-4 Higashiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
  Khoa
  • Department of Pharmaceutical Science
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 2-51-4 Higashiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
  Khoa
  • Department of Acupuncture and Moxibustion
  • Department of Judo Physical Therapy
  • Department of Nursing

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học