Teikyo Heisei University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Teikyo Heisei University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Teikyo Heisei University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Teikyo Heisei University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Health & Medical SportshoặcNgành Modern LifehoặcNgành Health and Medical SciencehoặcNgành Pharmaceutical ScienceshoặcNgành Health Care, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

帝京平成大学 | Teikyo Heisei University

Teikyo Heisei University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 2-51-4 Higashiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
  Khoa
  • Judo Physical Therapy
  • Occupational Therapy
  • Physical Therapy
  • Medical Sports
  • Nursing
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 200,000 Yên (Niên khóa 2020) 800,000 Yên (Niên khóa 2020) 2-51-4 Higashiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
  Khoa
  • Department of Human Culture
  • Department of Business Management
  • Department of Tourism Management
  • Department of Juvenile Education
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 2-51-4 Higashiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
  Khoa
  • Health and Dietetics
  • Clinical Psychology
  • Speech-Language-Hearing Therapy
  • Occupational Therapy
  • Physical Therapy
  • Medical Course
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 2-51-4 Higashiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
  Khoa
  • Pharmaceutical Science
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 2-51-4 Higashiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
  Khoa
  • Acupuncture and Moxibustion
  • Judo Physical Therapist
  • Nursing

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học