Faculty of Health and Medical Science | Teikyo Heisei University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Faculty of Health and Medical Science | Teikyo Heisei University | JPSS, tran...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Faculty of Health and Medical Science

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Teikyo Heisei University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Faculty of Health Care and Medical SportshoặcNgành Faculty of Humanities and Social ScienceshoặcNgành Faculty of Health and Medical SciencehoặcNgành Faculty of Pharmaceutical ScienceshoặcNgành Faculty of Health Care, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

帝京平成大学 | Teikyo Heisei University

Faculty of Health and Medical Science

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 170-8445
Địa chỉ liên hệ 2-51-4 Higashiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Section
Điện thoại 03-5843-3200
Fax 03-5843-3210
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Khoa Department of Health and Medical Science, Department of psychology, Department of Speech-Language-Hearing Therapy, Department of Occupational Therapy, Department of Physical Therapy, Department of Medical Course
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 8
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 27 tháng 06 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học