Faculty of Humanities and Social Sciences | Teikyo Heisei University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Faculty of Humanities and Social Sciences | Teikyo Heisei University | JPSS, ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Faculty of Humanities and Social Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Teikyo Heisei University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Faculty of Health Care and Medical SportshoặcNgành Faculty of Humanities and Social ScienceshoặcNgành Faculty of Health and Medical SciencehoặcNgành Faculty of Pharmaceutical ScienceshoặcNgành Faculty of Health Care, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

帝京平成大学 | Teikyo Heisei University

Faculty of Humanities and Social Sciences

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 170-8445
Địa chỉ liên hệ 2-51-4 Higashiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 03-5843-3200
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 55người (Niên khóa 2022)
Số người thi tuyển 243người (Niên khóa 2021)
Số người trúng tuyển 48người (Niên khóa 2021)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền học phí / năm 800,000 Yên (Niên khóa 2022)
Các khoản chi phí khác 303,300 Yên (Niên khóa 2022)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú 3,300 yen as the insurance fee in "Other expenses" is for only the 1st year.
Examination fee on the 2nd time and after is 15,000 yen.
Above information is for special courses of international students.
Khoa Department of Human Culture, Department of Business, Department of Tourism Management
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students 1st
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 11 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 11 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 19 tháng 12 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 12 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 28 tháng 12 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Written examination in Japanese
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp, Results of EJU in 2021 will be used. For subjects, please confirm the application guidelines. Or, Japanese examination at the test date.
Ghi chú For details, please refer to followings.

Faculty information
https://www.thu.ac.jp/univ/modern_life
Examination information
https://www.thu.ac.jp/exam/foreigner
Application guidelines
https://www.thu.ac.jp/exam/guidelines
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students 2nd
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 2 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 2 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 8 tháng 3 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 11 tháng 3 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 25 tháng 3 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Results of EJU in 2021 will be used. For subjects, please confirm the application guidelines. Or, Japanese examination at the test date.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp, Results of EJU in 2021 will be used. For subjects, please confirm the application guidelines. Or, Japanese examination at the test date.
Ghi chú For details, please refer to followings.

Faculty information
https://www.thu.ac.jp/univ/modern_life
Examination information
https://www.thu.ac.jp/exam/foreigner
Application guidelines
https://www.thu.ac.jp/exam/guidelines
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students (in China)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Ghi chú As soon as it is decided, it will be posted on the university's website.
For details, please refer to followings.

Faculty information
https://www.thu.ac.jp/univ/modern_life
Examination information
https://www.thu.ac.jp/exam/foreigner
Application guidelines
https://www.thu.ac.jp/exam/guidelines
Khoa Department of Juvenile Education, Department of Human Culture, Department of Business, Department of Tourism Management
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 8
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 28 tháng 07 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học