Faculty of Humanities and Social Sciences | Teikyo Heisei University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Faculty of Humanities and Social Sciences | Teikyo Heisei University | JPSS, ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Faculty of Humanities and Social Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Teikyo Heisei University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Faculty of Health Care and Medical SportshoặcNgành Faculty of Humanities and Social ScienceshoặcNgành Faculty of Health and Medical SciencehoặcNgành Faculty of Pharmaceutical ScienceshoặcNgành Faculty of Health Care, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

帝京平成大学 | Teikyo Heisei University

Faculty of Humanities and Social Sciences

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 170-8445
Địa chỉ liên hệ 2-51-4 Higashiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 03-5843-3200
Fax 03-5843-3210
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền học phí / năm 800,000 Yên (Niên khóa 2023)
Các khoản chi phí khác 303,300 Yên (Niên khóa 2023)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú Student accident insurance fee (3,300 yen) in "Other expenses" is only for the first year.
Application fee is 15,000 yen for the second and subsequent times.
The listed fees and numbers are for departments and courses in which international students are selected for admission.
Please be sure to check the admission guidelines, as the fees differ for each department and course.
Khoa Department of Human Culture, Department of Business, Department of Tourism Management
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thường xuyên
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students 1st
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 11 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 11 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 18 tháng 12 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 20 tháng 12 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 27 tháng 12 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Written examination in Japanese
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp, Results of EJU in 2022 will be used. For subjects, please confirm the application guidelines. Or, Japanese examination at the test date.
Ghi chú For details, please refer to followings.

Faculty information
https://www.thu.ac.jp/univ/modern_life
Examination information
https://www.thu.ac.jp/exam/foreigner
Application guidelines
https://www.thu.ac.jp/exam/guidelines
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students 2nd
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 30 tháng 1 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 2 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 8 tháng 3 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 11 tháng 3 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 17 tháng 3 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Results of EJU in 2022 will be used. For subjects, please confirm the application guidelines. Or, Japanese examination at the test date.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp, Results of EJU in 2022 will be used. For subjects, please confirm the application guidelines. Or, Japanese examination at the test date.
Ghi chú For details, please refer to followings.

Faculty information
https://www.thu.ac.jp/univ/modern_life
Examination information
https://www.thu.ac.jp/exam/foreigner
Application guidelines
https://www.thu.ac.jp/exam/guidelines
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students (in China)
Ghi chú As soon as it is decided, it will be posted on the university's website.
For details, please refer to followings.

Faculty information
https://www.thu.ac.jp/univ/modern_life
Examination information
https://www.thu.ac.jp/exam/foreigner
Application guidelines
https://www.thu.ac.jp/exam/guidelines

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 22 tháng 07 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học