Modern Life | Teikyo Heisei University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Modern Life | Teikyo Heisei University | JPSS, trang chuyên về thông tin du h...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Modern Life

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Teikyo Heisei University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Health & Medical SportshoặcNgành Modern LifehoặcNgành Health and Medical SciencehoặcNgành Pharmaceutical ScienceshoặcNgành Health Care, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

帝京平成大学 | Teikyo Heisei University

Modern Life

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 170-8445
Địa chỉ liên hệ 2-51-4 Higashiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 03-5843-3200
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2020)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2020)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2020)
Tiền học phí / năm 800,000 Yên (Niên khóa 2020)
Các khoản chi phí khác 303,300 Yên (Niên khóa 2020)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú 3,300 yen as the insurance fee in "Other expenses" is for only the 1st year.
Khoa Department of Human Culture, Department of Business Management, Department of Tourism Management
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ
Đề thi tuyển sinh cũ Không công khai
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 1 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 1 năm 2020 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 29 tháng 1 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 3 tháng 2 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 10 tháng 2 năm 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Use the result of “Japanese” and “Japan in the World(free choice of questions language)” of the EJU (examination conducted in 2019) or a written examination in Japanese on that day.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp, Use the result of “Japanese” and “Japan in the World(free choice of questions language)” of the EJU (examination conducted in 2019) or a written examination in Japanese on that day.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2019
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 2 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 3 năm 2020 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 18 tháng 3 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 24 tháng 3 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 30 tháng 3 năm 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Use the result of “Japanese” and “Japan in the World(free choice of questions language)” of the EJU (examination conducted in 2019) or a written examination in Japanese on that day.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp, Use the result of “Japanese” and “Japan in the World(free choice of questions language)” of the EJU (examination conducted in 2019) or a written examination in Japanese on that day.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2019
Khoa Department of Juvenile Education, Department of Human Culture, Department of Business Management, Department of Tourism Management
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 10 tháng 07 năm 2019

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học