Thông tin ngành học | Global Management Studies | The University of Nagano | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Thông tin ngành học | Global Management Studies | The University of Nagano | ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Global Management Studies

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường The University of Nagano. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Global Management StudieshoặcNgành Health and Human Development của The University of Nagano cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới The University of Nagano thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Nagano  / Công lập

長野県立大学 | The University of Nagano

Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 

Global Management Studies

  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập

Thông tin ngành học

Study business administration from a global perspective

Students will be trained to develop a global outlook, to go on and become leaders who challenge social and community issues, and entrepreneurs creating business enterprises.
First-year students take English four times a week to enhance communication skills, and gain the academic skills necessary for university in the Communication Seminar.
From second-year, students are divided into three courses: Global Business Course, Entrepreneurship Course and Public Management Course. Students continue to sharpen their English language ability, in addition to honing their practical business skills, as their knowledge of specialty fields is enriched in small-group seminars.
In the overseas program for second-year students, students give presentations in English after undertaking language training, visiting local companies, and taking part in discussions about business operations and issues. Students can develop advanced practical skills in both English and business through this substantial program that includes diligent preparation and follow-up upon return to Japan (such as domestic pre-training and debriefing sessions, etc.) All second-year students, including international students, participate in the overseas program.

Small-group education matched to each student

Small-group education matched to each student

Global Business Course

Students will acquire knowledge related to company management including business administration, economics, accounting and legal studies, and develop management and practical skills with a global perspective necessary in the current business climate for running and bringing about change in organizations.

Entrepreneurship Course

Students will be taught the basics of startups, business succession and revitalization. They will learn to develop an entrepreneurial mindset, developing conceptual and practical capabilities necessary for starting new business enterprises.

Public Management Course

Knowledge essential for public management, such as administration organization and local government structural elements will provide students with the planning, proposal and implementation skills for combatting problems in their local communities. We expect to see graduates continue on career paths in administrative bodies, public institutes and NPOs.

Danh sách các trường đã xem gần đây


Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học