Graduate School of Humanities and Social Sciences | Hiroshima University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate School of Humanities and Social Sciences | Hiroshima University(Cao ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate School of Humanities and Social Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Hiroshima University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of Biomedical and Health ScienceshoặcGraduate School of Advanced Science and EngineeringhoặcGraduate School of Integrated Sciences for LifehoặcTAOYAKA Program for creating a flexible, enduring, peaceful societyhoặcPhoenix Leader Education Program (Hiroshima Initiative) for Renaissance from Radiation DisasterhoặcGraduate School of Humanities and Social Sciences, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Hiroshima  / Quốc lập

広島大学 | Hiroshima University

Graduate School of Humanities and Social Sciences

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 739-8524
Địa chỉ liên hệ 1-2-3 Kagamiyama, Higashi-Hiroshima-shi, Hiroshima (representative office)
Bộ phận liên hệ Graduate School of Humanities and Social Sciences, General Support Section of Educational Studies (representative office)
Điện thoại 082-424-6705
Fax 082-424-3478
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Có chương trình đào tào thợ chuyên nghiệp tay nghề cao, Có chuyên ngành cao học lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Division of Humanities and Social Sciences, Humanities Program, Psychology Program, Law and Politics Program, Economics Program, Management Sciences Program, International Peace and Co-existence Program, International Economic Development Program, Integrated Arts and Human Sciences Program, Division of Educational Sciences, Educational Design for Teacher Educators Program, Educational Studies Program, Teaching Japanese as a Second Language Program, International Education Development Program, Joint International Master's Programme
Công khai các đề thi cũ Công khai (chỉ được xem)
Tư cách dự tuyển Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Các điều khác(For details, please check the website and make inquiries.)
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Ghi chú Tùy theo chuyên ngành "Các khoản phí khác" sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để biết thêm thông tin
Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
For details, please check the website.
Admission Guide
https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/international/admissions/admission_guide#6
Student Handbook 2020
https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/gshs/student_handbook/binran2020
Admissions
https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/about/about/admissions
International Student Numbers
https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/about/about/international_student_numbers
Admission
https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/gshs/admission
Research / Staff
https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/gshs/staff
Phân loại hồ sơ For details, please check the website of each program.
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Division of Humanities and Social Sciences, Humanities Program, Psychology Program, Law and Politics Program, Economics Program, Management Sciences Program, International Peace and Co-existence Program, International Economic Development Program, Integrated Arts and Human Sciences Program, Division of Educational Sciences, Educational Design for Teacher Educators Program, Educational Studies Program, Teaching Japanese as a Second Language Program, International Education Development Program
Công khai các đề thi cũ Công khai (chỉ được xem)
Tư cách dự tuyển Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Các điều khác(For details, please check the website and make inquiries.)
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Ghi chú For details, please check the website.
Admission Guide
https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/international/admissions/admission_guide#6
Student Handbook 2020
https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/gshs/student_handbook/binran2020
Admissions
https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/about/about/admissions
International Student Numbers
https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/about/about/international_student_numbers
Admission
https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/gshs/admission
Research / Staff
https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/gshs/staff
Phân loại hồ sơ For details, please check the website.
Khoá đào tạo Nghiên cứu sinh cao học
Tư cách dự tuyển Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Các điều khác
Ghi chú For details, please check the website.
Admission Guide
https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/international/admissions/admission_guide#6
Student Handbook 2020
https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/gshs/student_handbook/binran2020
Admissions
https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/about/about/admissions
International Student Numbers
https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/about/about/international_student_numbers
Admission
https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/gshs/admission
Research / Staff
https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/gshs/staff
Khoá đào tạo Nghiên cứu sinh đại học
Tư cách dự tuyển Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Các điều khác
Ghi chú For details, please check the website.
Admission Guide
https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/international/admissions/admission_guide#6
Student Handbook 2020
https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/gshs/student_handbook/binran2020
Admissions
https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/about/about/admissions
International Student Numbers
https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/about/about/international_student_numbers
Admission
https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/gshs/admission
Research / Staff
https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/gshs/staff
Khoá đào tạo Khóa đào tạo học vị chuyên ngành
Chuyên ngành Division of Professional Development for Teachers and School Leaders, Professional Development Program for Teachers and School Leaders Division of Law School, Division of Law School, Program for Law Practice Professionals
Tư cách dự tuyển Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Các điều khác(For details, please check the website and make inquiries.)
Ghi chú For details, please check the website.
Admission Guide
https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/international/admissions/admission_guide#6
Student Handbook 2020
https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/gshs/student_handbook/binran2020
Admissions
https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/about/about/admissions
International Student Numbers
https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/about/about/international_student_numbers
Admission
https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/gshs/admission
Research / Staff
https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/gshs/staff
Phân loại hồ sơ For details, please check the website.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 12 tháng 10 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học