Graduate School of Integrated Sciences for Life | Hiroshima University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate School of Integrated Sciences for Life | Hiroshima University(Cao họ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate School of Integrated Sciences for Life

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Hiroshima University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of Biomedical and Health ScienceshoặcGraduate School of Advanced Science and EngineeringhoặcGraduate School of Integrated Sciences for LifehoặcGraduate School of Innovation and Practice for Smart SocietyhoặcPhoenix Leader Education Program (Hiroshima Initiative) for Renaissance from Radiation DisasterhoặcGraduate School of Humanities and Social Sciences, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Hiroshima  / Quốc lập

広島大学 | Hiroshima University

Graduate School of Integrated Sciences for Life

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 739-8528
Địa chỉ liên hệ 1-4-4 Kagamiyama, Higashi-Hiroshima-shi, Hiroshima
Bộ phận liên hệ Biology Support Office (Graduate School)
Điện thoại 082-424-7908
Fax 082-424-6480
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Integrated Sciences for Life
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Các điều khác(For details, please make an inquiry.)
Số du học sinh của trường niên khóa 2021 50người
Trong đó số du học sinh tư phí 38người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 817,800 Yên
Ghi chú As selection methods vary depending on programs, please make an inquiry to the following offices before application.

Program of Biotechnology
1-3-1 Kagamiyama, Higashihiroshima-shi, Hiroshima 739-8530
Graduate School of Advanced Materials Science Support Office Student Support
E-mail: sentan-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp

Program of Food and AgriLife Science, Program of Bioresource Science
1-4-4 Kagamiyama, Higashihiroshima-shi, Hiroshima 739-8528
Biology Support Office, Graduate School Program
E-mail: sei-daigakuin-sien@office.hiroshima-u.ac.jp

Program of Life and Environmental Sciences
1-7-1 Kagamiyama, Higashihiroshima-shi, Hiroshima 739-8521
Graduate School of Science Support Office, Graduate School of Science
E-mail: souka-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp

Program of Basic Biology, Program of Mathematical and Life Sciences, Program of Biomedical Science
1-3-1, Kagamiyama, Higashihiroshima-shi, Hiroshima 739-8526
Graduate School of Science Support Office
E-mail: ri-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2021
Phân loại hồ sơ Special Selection for International Students
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 5 tháng 5 năm 2021
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 5 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 6 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 14 tháng 6 năm 2021 ~ Ngày 7 tháng 7 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 16 tháng 7 năm 2021
Ghi chú về lịch thi Liên hệ để biết thêm chi tiết về lịch trình
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Special Selection for International Students
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 19 tháng 10 năm 2021
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 10 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 12 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 15 tháng 11 năm 2021 ~ Ngày 12 tháng 1 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 1 năm 2022
Ghi chú về lịch thi Liên hệ để biết thêm chi tiết về lịch trình
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Integrated Sciences for Life
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Các điều khác(Please make an inquiry to the program before application.)
Số du học sinh của trường niên khóa 2021 35người
Trong đó số du học sinh tư phí 16người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 817,800 Yên
Ghi chú As selection methods vary depending on programs, please make an inquiry to the following offices before application.

Program of Biotechnology
1-3-1 Kagamiyama, Higashihiroshima-shi, Hiroshima 739-8530
Graduate School of Advanced Materials Science Support Office Student Support
E-mail: sentan-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp

Program of Food and AgriLife Science, Program of Bioresource Science
1-4-4 Kagamiyama, Higashihiroshima-shi, Hiroshima 739-8528
Biology Support Office, Graduate School Program
E-mail: sei-daigakuin-sien@office.hiroshima-u.ac.jp

Program of Life and Environmental Sciences
1-7-1 Kagamiyama, Higashihiroshima-shi, Hiroshima 739-8521
Graduate School of Science Support Office, Graduate School of Science
E-mail: souka-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp

Program of Basic Biology, Program of Mathematical and Life Sciences, Program of Biomedical Science
1-3-1, Kagamiyama, Higashihiroshima-shi, Hiroshima 739-8526
Graduate School of Science Support Office
E-mail: ri-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2021
Phân loại hồ sơ Special Selection for International Students
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 5 tháng 5 năm 2021
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 5 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 6 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 14 tháng 6 năm 2021 ~ Ngày 7 tháng 7 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 16 tháng 7 năm 2021
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Special Selection for International Students
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 19 tháng 10 năm 2021
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 10 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 12 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 15 tháng 11 năm 2021 ~ Ngày 12 tháng 1 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 1 năm 2022
Ghi chú về lịch thi Liên hệ để biết thêm chi tiết về lịch trình
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 12 tháng 10 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học