Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên | Graduate School of Health and Welfare | Niigata University of Health and Welfare(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên | Graduate School of Health and Welfare |...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate School of Health and Welfare

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Niigata University of Health and Welfare. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tinGraduate School of Health and Welfare của Niigata University of Health and Welfare cũng như thông tin chi tiết về từng khoa nghiên cứu, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Niigata University of Health and Welfare thì hãy sứ dụng trang này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Cao học Niigata  / Tư lập

新潟医療福祉大学 | Niigata University of Health and Welfare

Download tài liệu giới thiệu trường cao học
Liên hệ
Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh  Xem thông tin bằng tiếng Trung (Chữ Hán giản thể) 
  • Graduate School of Health and...

Graduate School of Health and Welfare

Download tài liệu giới thiệu khoa nghiên cứu Download hồ sơ đăng ký
  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
  • Mục thông tin khoa nghiên cứu
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập

Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên

Tuition exemption for self-supporting (privately financed) international students

Self-supported (privately funded) international students can apply for a 50% tuition fee waiver. The university also has a number of other scholarships. In addition, students can also apply for scholarships offered through JASSO and other private organizations.

International Center supporting international students

The caring staff at the International Center provide students with support regarding their daily life in Japan and student life on campus. Please feel free to come to the center to ask about visas, housing and accommodation, course registration, scholarships, part-time jobs etc.

User-friendly research environment

Students can access wireless LAN from areas such as classrooms, the library and the student lounge. To accommodate students wanting to study at night and carry out research on Saturdays, the library is open from 9am until 10pm on weekdays and 9am until 5pm on Saturdays. Students can also remotely access electronic journals and certain databases from off campus.

International students actively engage in various activities and events.

Graduate students all have their own desk space.

Upgraded in 2016, the library stocks approximately 100,000 books and 1,300 academic journals titles.
(Access may be restricted to prevent the spreading of Covid-19.)

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học