Josai International University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Josai International University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Josai International University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Josai International University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Management and Information ScienceshoặcNgành International HumanitieshoặcNgành Social Work StudieshoặcNgành PharmacyhoặcNgành Media StudieshoặcNgành Tourism, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Chiba  / Tư lập

城西国際大学 | Josai International University

Josai International University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 20người (Niên khóa 2019) 23người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2019) 300,000 Yên (Niên khóa 2019) 539,000 Yên (Niên khóa 2019) 1 Gumyo-cho, Tougane-shi, Chiba
  Khoa
  • Management and Information Sciences
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 5người (Niên khóa 2019) 12người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2019) 300,000 Yên (Niên khóa 2019) 539,000 Yên (Niên khóa 2019) 1 Gumyo, Tougane-shi, Chiba
  Khoa
  • Inter-cultural Studies
  • International Exchange Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 1người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2019) 300,000 Yên (Niên khóa 2019) 539,000 Yên (Niên khóa 2019) 1 Gumyo Togane-shi Chiba
  Khoa
  • General Welfare
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 35,000 Yên (Niên khóa 2019) 400,000 Yên (Niên khóa 2019) 1,430,000 Yên (Niên khóa 2019) 1 Gumyo, Tougane-shi, Chiba
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 2người (Niên khóa 2019) 14người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2019) 300,000 Yên (Niên khóa 2019) 539,000 Yên (Niên khóa 2019) 1 Gumyo, Tougane-shi, Chiba
  Khoa
  • Media and Communications
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 15người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2019) 300,000 Yên (Niên khóa 2019) 539,000 Yên (Niên khóa 2019) 1 Gumyo, Tougane-shi, Chiba
  Khoa
  • Tourism

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học