Global Business | Meiji University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Global Business | Meiji University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Global Business

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Meiji University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of LawhoặcGraduate School of CommercehoặcGraduate school of Political Science and EconomicshoặcGraduate School of Business AdministrationhoặcGraduate School of Arts and LettershoặcGraduate School of Science and TechnologyhoặcGraduate School of AgriculturehoặcProfessional AccountancyhoặcGovernance StudieshoặcGlobal BusinesshoặcGraduate School of Information and CommunicationhoặcHumanitieshoặcAdvanced Mathematical ScienceshoặcGraduate School of Global Japanese StudieshoặcGraduate School of Global Governance, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Tư lập

明治大学 | Meiji University

Global Business

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 101-8301
Địa chỉ liên hệ 1-1 Surugadai, Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Professional Graduate Schools Office
Điện thoại 03-3296-2397
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao, Bạn có thể lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh.
Khoá đào tạo Khóa đào tạo học vị chuyên ngành
Chuyên ngành Global Business
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Kỳ thi liên quan đến tiếng Nhật Sử dụng kết quả thi Năng lực Nhật ngữ (Cần có bằng N1 (trình độ cấp 1))HoặcSử dụng kết quả kỳ thi Du học Nhật Bản
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 15 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Không cần sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn
Hãy liên hệ trước cả trong trường hợp chưa học xong quá trình đào tạo 16 năm
Số du học sinh của trường niên khóa 2022 48người
Trong đó số du học sinh tư phí 47người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 35,000 Yên
Tiền nhập học 200,000 Yên
Tiền học phí / năm 1,300,000 Yên
Các khoản chi phí khác 233,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 1,733,000 Yên
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2022
Phân loại hồ sơ Autumn Admission
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 6 tháng 6 năm 2022
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 6 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 6 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 17 tháng 7 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 19 tháng 7 năm 2022
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Entrance Exam 1st
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 26 tháng 9 năm 2022
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 10 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 10 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 13 tháng 11 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 15 tháng 11 năm 2022
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Entrance Exam 2nd
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 19 tháng 12 năm 2022
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 1 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 1 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 11 tháng 2 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 14 tháng 2 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Thi vấn đáp

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 03 tháng 06 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học