Governance Studies | Meiji University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Governance Studies | Meiji University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Governance Studies

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Meiji University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of LawhoặcGraduate School of CommercehoặcGraduate school of Political Science and EconomicshoặcGraduate School of Business AdministrationhoặcGraduate School of Arts and LettershoặcGraduate School of Science and TechnologyhoặcGraduate School of AgriculturehoặcProfessional AccountancyhoặcGovernance StudieshoặcGraduate School of Global BusinesshoặcGraduate School of Information and CommunicationhoặcGraduates School of HumanitieshoặcAdvanced Mathematical ScienceshoặcGraduate School of Global Japanese StudieshoặcGraduate School of Global Governance, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Tư lập

明治大学 | Meiji University

Governance Studies

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 101-8301
Địa chỉ liên hệ 1-1 Surugadai, Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Professional Graduate Schools Office
Điện thoại 03-3296-2397
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao, Có chuyên ngành cao học lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh
Khoá đào tạo Khóa đào tạo học vị chuyên ngành
Chuyên ngành Governance
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Kỳ thi liên quan đến tiếng Nhật Sử dụng kết quả thi Năng lực Nhật ngữ (Cần có bằng N1 (trình độ cấp 1))HoặcSử dụng kết quả kỳ thi Du học Nhật Bản
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Không cần sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn
Hãy liên hệ trước cả trong trường hợp chưa học xong quá trình đào tạo 16 năm
Số du học sinh của trường niên khóa 2023 54người
Trong đó số du học sinh tư phí 1người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 35,000 Yên
Tiền nhập học 200,000 Yên
Tiền học phí / năm 1,100,000 Yên
Các khoản chi phí khác 233,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 1,533,000 Yên
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2023
Phân loại hồ sơ English course General Intake (September Admission)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 4 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 4 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 24 tháng 4 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 10 tháng 5 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2023
Phân loại hồ sơ Autumn Entrance Examination (September Admission)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 5 tháng 6 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 6 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 6 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 15 tháng 7 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 19 tháng 7 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ 1st Term Entrance Examination (April Admission)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 25 tháng 9 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 10 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 10 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 11 tháng 11 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 14 tháng 11 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ 2nd Term Entrance Examination (April Admission)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 15 tháng 12 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 1 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 1 năm 2024 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 3 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 6 tháng 2 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Tiểu luận

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 20 tháng 06 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học