Graduate School of Science and Technology | Meiji University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate School of Science and Technology | Meiji University(Cao học) | JPSS,...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate School of Science and Technology

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Meiji University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of LawhoặcGraduate School of CommercehoặcGraduate school of Political Science and EconomicshoặcGraduate School of Business AdministrationhoặcGraduate School of Arts and LettershoặcGraduate School of Science and TechnologyhoặcGraduate School of AgriculturehoặcProfessional AccountancyhoặcGovernance StudieshoặcGraduate School of Global BusinesshoặcGraduate School of Information and CommunicationhoặcGraduates School of HumanitieshoặcAdvanced Mathematical ScienceshoặcGraduate School of Global Japanese StudieshoặcGraduate School of Global Governance, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Tư lập

明治大学 | Meiji University

Graduate School of Science and Technology

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 214-8571
Địa chỉ liên hệ 1-1-1 Higashi Mita, Tama-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa
Bộ phận liên hệ Faculty of Science and Technology Office
Điện thoại 044-934-7561
Fax 044-934-7901
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao, Có chuyên ngành cao học lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Electrical Engineering Program, Mechanical Engineering Program, Architecture and Urbanism Program, Applied Chemistry Program, Computer Science Program, Mathematics Program, Physics Program
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Công khai (chỉ được xem)
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Hãy liên hệ trước cả trong trường hợp chưa học xong quá trình đào tạo 16 năm
Số du học sinh của trường niên khóa 2023 71người
Trong đó số du học sinh tư phí 68người
Trong đó số du học sinh trao đổi 3người
Lệ phí thi 35,000 Yên
Tiền nhập học 200,000 Yên
Tiền học phí / năm 760,000 Yên
Các khoản chi phí khác 163,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 1,123,000 Yên
Ghi chú Tùy theo chuyên ngành "Các khoản phí khác" sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để biết thêm thông tin
All lectures for the International Program in Architecture and Urban Design are held in English.
Amount of "Other expenses" for the International Program in Architecture and Urban Design is 233,000 yen.
Only the Applied Chemistry major has September admissions exams with the same schedule as that for the 1st examination.
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ 1st
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 17 tháng 4 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 05 tháng 6 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 09 tháng 6 năm 2023
Ngày thi tuyển Ngày 15 tháng 7 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 02 tháng 8 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Môn chuyên ngành(Trả lời bằng tiếng Nhật), Phỏng vấn, Tiểu luận, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ 2nd (Not for the International Program in Architecture and Urban Design)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 16 tháng 10 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 01 tháng 12 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 07 tháng 12 năm 2023
Ngày thi tuyển Ngày 22 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 28 tháng 2 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Môn chuyên ngành(Trả lời bằng tiếng Nhật), Phỏng vấn, Tiểu luận, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ 2nd (System A for the International Program in Architecture and Urban Design)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 28 tháng 8 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 10 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 10 năm 2023
Ngày thi tuyển Ngày 22 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 28 tháng 2 năm 2024
Ghi chú về lịch thi Liên hệ để biết thêm chi tiết về lịch trình
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ 2nd (System B for the International Program in Architecture and Urban Design)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 28 tháng 8 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 10 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 10 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 05 tháng 12 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Electrical Engineering Program, Mechanical Engineering Program, Architecture and Urbanism Program, Applied Chemistry Program, Computer Science Program, Mathematics Program, Physics Program
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Công khai (chỉ được xem)
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Đối tượng trên 24 tuổi và được công nhận là có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học không giới thiệu)
Số du học sinh của trường niên khóa 2023 15người
Trong đó số du học sinh tư phí 15người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 35,000 Yên
Tiền nhập học 200,000 Yên
Tiền học phí / năm 780,000 Yên
Các khoản chi phí khác 73,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 1,053,000 Yên
Ghi chú Only the Applied Chemistry major has September admissions exams with the same schedule as that for the 1st examination.
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ 1st
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 17 tháng 4 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 05 tháng 6 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 09 tháng 6 năm 2023
Ngày thi tuyển Ngày 15 tháng 7 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 02 tháng 8 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Phỏng vấn, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ 2nd (Not for the International Program in Architecture and Urban Design)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 16 tháng 10 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 01 tháng 12 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 07 tháng 12 năm 2023
Ngày thi tuyển Ngày 22 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 28 tháng 2 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Phỏng vấn, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ 2nd (System A of the International Program in Architecture and Urban Design)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 28 tháng 8 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 10 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 10 năm 2023
Ngày thi tuyển Ngày 22 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 28 tháng 2 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Phỏng vấn, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 28 tháng 8 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 10 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 10 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 05 tháng 12 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 26 tháng 03 năm 2024

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học