Innovation Management | Hosei University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Innovation Management | Hosei University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thô...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Innovation Management

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Hosei University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate school of EconomicshoặcGraduate school of LawhoặcGraduate school of PoliticshoặcGrauate school of SociologyhoặcGraduate school of Business AdministrationhoặcGraduate school of HumanitieshoặcGraduate school of Science and EngineeringhoặcGraduate school of Social Well-being StudieshoặcGraduate School of Computer and Information ScienceshoặcInstitute of International Japanese StudieshoặcLaw SchoolhoặcEngineering and DesignhoặcGraduate school of Intercultural CommunicationhoặcInnovation ManagementhoặcGraduate School of Regional Policy DesignhoặcPublic Policy and Social GovernancehoặcCareer StudieshoặcGraduate School of Sports and Health StudieshoặcInstitute of Integrated Science and TechnologyhoặcInstitute for Solidarity-based Society, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Tư lập

法政大学 | Hosei University

Innovation Management

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 102-0073
Địa chỉ liên hệ 3-3-9 Kudankita, Chiyoda-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Business School of Innovation Management Office
Điện thoại 03-3264-4341
Fax 03-3264-3990
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao
Khoá đào tạo Khóa đào tạo học vị chuyên ngành
Chuyên ngành Global MBA Program
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Không công khai
Tư cách dự tuyển Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Các điều khác(Applicants are required to have professional qualifications (at least three years of work experience), academic qualifications (a bachelor's degree from a four-year university, including expected graduation), and English language skills (TOEIC score of 740 or higher). For more details, please refer to the admission guidelines on the Global MBA Program website.)
Số du học sinh của trường niên khóa 2022 21người
Trong đó số du học sinh tư phí 18người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 35,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 1,164,000 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
Global MBA program is 1.5 year (3 terms) course. 893,000 yen is required for each term after the first year (the first term).
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2024
Phân loại hồ sơ Lần thứ 1
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 15 tháng 12 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 1 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 2 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 2 tháng 3 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 5 tháng 3 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2024
Phân loại hồ sơ Lần thứ 2
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 29 tháng 3 năm 2024
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 4 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 5 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 26 tháng 5 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 28 tháng 5 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 03 tháng 08 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học