Thông tin cơ bản | International Art & Design College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Thông tin cơ bản | International Art & Design College | JPSS, trang chuyê...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > International Art & Design College

Trường chuyên mônFukushima

国際アート&デザイン専門学校 | International Art & Design College

Your imagination creates the world.

Sensibility education NO1・Only1.It guides it to the professional according to the first class lecturer. The specialist that becomes the nucleus of social activation in the art, the design, [entame], and the music domain is promoted.

Trang web chính thức :

Share:
  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat
Download hồ sơ đăng ký
  • Thông tin cơ bản
  • Thông tin khoa/ngành học
  • Trợ giúp Du học sinh

Thông tin cơ bản

Địa chỉ / Nơi liên hệ
963-8811
2-4-1Houhacho,Koriyama,Fukushima

Điện thoại: "+81-249-41-1110"    Fax: "+81-249-41-3833"
Mail liên hệ: ad@nsg.gr.jp
Thông tin Du học sinh của trường (theo năm học)
Niên khóa 2010

Thông tin tuyển du học sinh
International student general entrance exam

Thời gian đăng ký hồ sơ 29-Mar
Phương pháp tuyển sinh Documentary examination and interview

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học