ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | System Design | Tokyo Metropolitan University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | System Design | Tokyo Metropolitan University | ...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > System Design

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยTokyo Metropolitan University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นTokyo Metropolitan University คณะHumanities and Social Sciences/Law/Economics and Business Administration/ScienceหรือคณะUrban Environmental SciencesหรือคณะSystem DesignหรือคณะHealth Sciences ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับTokyo Metropolitan University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย โตเกียว  / ท้องถิ่น

首都大学東京 | Tokyo Metropolitan University

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย
ไม่มีข้อมูลสำหรับภาษาที่ท่านเลือก ขอให้เลือกภาษาอื่น
ดูข้อมูลสำหรับภาษาญี่ปุ่น  ดูข้อมูลสำหรับภาษาอังกฤษ 

System Design

ดาวน์โหลดใบสมัคร
  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย

Aiming to create an advanced intelligent society that is friendly to people and the environment.

The Faculty of Systems Design is composed of five departments, “Computer Science”, “Electrical Engineering and Computer Science”, “Mechanical Systems Engineering”, “Aeronautics and Astronautics”, and “Industrial Art”. This faculty nurtures engineers, researchers and creators with scientific knowledge and artistic sensibility.
http://www.sd.tmu.ac.jp/

Robotics Contest

Robotics Contest

Robotics Contest

Robotics Contest

Industrial Art Program Pieces

Industrial Art Program Pieces

Department of Computer Science

As we enter the 21st century, with the growth of the Internet, advances in computer technology, and the rapid development of artificial intelligence, multimedia, and social media, we have arrived in the era of big data. In can be said that these factors are all the result of information technology, and with the rapid arrival of new technologies around the world, social risk factors are diversifying. In the face of unknown circumstances that occur on a daily basis, it has become imperative for us to train people to succeed on a global scale, using information technology proficiently to make the correct decisions, while taking future trends into account. In the Department of Computer Science, we aim to train software engineers to succeed internationally, master advanced information technology, and flexibly adapt in such rapidly changing times.
http://cs.sd.tmu.ac.jp/

Department of Electrical Engineering and Computer Science

Computers and electronic technologies evidently lay in the center of social and industrial infrastructures. The Department of Electrical Engineering and Computer Science (EECS), offers two programs, computer systems program and electrical and computer engineering program. The former allows students considerable flexibility in tailoring choice of courses, including computer networks /systems and telecommunications/sensing systems and electrical engineering; the latter provides students with a wide range of courses in telecommunications/sensing systems and electrical engineering. In both programs, students will be equipped with comprehensive knowledge from software to hardware, and in completion of courses, we prepare students for leading engineers and scientists with broad foundations and practical skills in electrical engineering and computer science.
http://www.eecs.sd.tmu.ac.jp/

Department of Mechanical Systems Engineering

There is a real need for mechanical systems that can help solve the diverse, complex problems relating to the building of a safe, secure, sustainable society that provides high-level healthcare and effective medical support for its citizens, while at the same time creating high value-added and making society a more relaxed and enjoyable environment to live in. To develop these kinds of systems requires human talent that not only possesses wide-ranging knowledge in disciplines such as systems engineering, control engineering, robotics engineering, design engineering, bioengineering, micro-technology and nanotechnology, etc., but also the ability to use this knowledge effectively from an interdisciplinary perspective. The Department of Mechanical Systems Engineering aims to cultivate creative, talented individuals who are able to make use of the grounding they receive in the fields noted above to develop mechanical systems that can contribute to building the kind of ideal society that is needed today.
http://www.comp.sd.tmu.ac.jp/mech/

Department of Aeronautics and Astronautics

In this department, students learn various subjects in the fields of the aeronautics and astronautics, such as aerodynamics, propulsion engineering, materials and structures, guidance and control engineering, flight and orbital mechanics, systems engineering, and utilization of aerospace systems. To enhance the education and research on the practical development and utilization, our department offers cooperative graduate school programs with the Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), the National Institute of Information and Communications Technology (NICT) and the National Institute of Maritime, Port and Aviation Technology (MPAT).
http://www.aerospace.sd.tmu.ac.jp/

Department of Industrial Art

This department incorporates various subjects related to the urban context, and considers them from both design and engineering points of view. Its aim is to create new value and design innovation at an accelerated rate for the immense urban fabric of the nation’s capital. The curriculum consists of specialized students from two broad fields, Media Art and Product Design. Students can increase their expertise by gaining a broad, multi-disciplinary perspective that crosses the boundaries of various design disciplines.
http://industrial-art.sd.tmu.ac.jp/

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา