Tenri University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Tenri University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

FacebookInstagram
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > Tenri University

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับTenri University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นข้อมูลของแต่ละคณะ,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

มหาวิทยาลัย นารา  / เอกชน

天理大学 | Tenri University

Tenri University รายชื่อคณะวิชา

 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ 40คน (ประจำปี 2024) 13คน (ประจำปี 2023) เยน 35,000 (ประจำปี 2023) เยน 100,000 (ประจำปี 2023) เยน 760,000 (ประจำปี 2023) 1050 Somanouchi-cho, Tenri-shi, Nara
  สาขาวิชา
  • Japanese Studies
  • Korean Studies
  • Chinese Studies
  • British and American Studies
  • Foreign Languages
  • International Studies
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2024) 1คน (ประจำปี 2023) เยน 35,000 (ประจำปี 2024) เยน 100,000 (ประจำปี 2024) เยน 800,000 (ประจำปี 2024) 1050 Somanouchi-cho, Tenri-shi, Nara
  สาขาวิชา
  • Budo and Sport Studies
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2024) เยน 35,000 (ประจำปี 2024) เยน 100,000 (ประจำปี 2024) เยน 1,090,000 (ประจำปี 2024) 1050 Somanouchi-cho, Tenri-shi, Nara
  สาขาวิชา
  • Nursing Science
  • Clinical Laboratory Science
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2024) เยน 35,000 (ประจำปี 2024) เยน 100,000 (ประจำปี 2024) เยน 760,000 (ประจำปี 2024) 1050 Somanouchi-cho, Tenri-shi, Nara
  สาขาวิชา
  • Religious Studies
  • Japanese Language and Literature
  • History and Cultural Studies
  • Psychology
  • Social Education
  • Social Welfare

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา