Dentistry | Matsumoto Dental University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Dentistry | Matsumoto Dental University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้อ...

FacebookInstagram
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Dentistry

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับMatsumoto Dental University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นข้อมูลของแต่ละคณะ,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

มหาวิทยาลัย นากาโนะ  / เอกชน

松本歯科大学 | Matsumoto Dental University

  • Dentistry

Dentistry

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 399-0781
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 1780 Hirookagobara, Shiojiri-shi, Nagano
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Admission and PR Office
หมายเลขโทรศัพท์ 0263-54-3210
หมายเลขแฟกซ์ 0263-53-3285
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับสมัครจำนวนจำกัด 21คน (ประจำปี 2025)
จำนวนคนที่เข้าสอบคัดเลือก 22คน (ประจำปี 2024)
จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก 22คน (ประจำปี 2024)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนไว้(วีซ่านักเรียน) 142คน (ประจำปี 2024)
ค่าสมัคร เยน 30,000 (ประจำปี 2025)
ค่าแรกเข้า เยน 600,000 (ประจำปี 2025)
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 3,680,000 (ประจำปี 2025)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 410,000 (ประจำปี 2025)
ยื่นขอชำระเงินล่าช้า/ขอคืนเงิน ไม่สามารถ
หมายเหตุ If you use EJU for the admission, the application fee will be 15,000 yen.
สาขาวิชา Dentistry
กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร มิถุนายนกลางเดือน
ข้อสอบเก่าของการสอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย แนบไปกับคู่มือแนะนำการสมัคร
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2025 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร Entrance Examination for International Students (A)
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กรกฏาคม 8, 2024
วันปิดรับสมัคร กรกฏาคม 21, 2024
วันสอบคัดเลือก กรกฏาคม 27, 2024
วันประกาศผลสอบ กรกฏาคม 30, 2024
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ สิงหาคม 16, 2024
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ไม่ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร, ความเรียงสั้น(Short Essay), สัมภาษณ์, Basic examination of English, Japanese, and others
การสอบภาษาอังกฤษ ไม่กำหนด
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ผ่านระดับ N2 (ระดับ2)ขึ้นไป
หมายเหตุ Test location: Taiwan (Taipei), Korea (Seoul), China (Shanghai)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2025 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร Entrance Examination for International Students (B)
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ธันวาคม 2, 2024
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม 15, 2024
วันสอบคัดเลือก ธันวาคม 21, 2024
วันประกาศผลสอบ ธันวาคม 24, 2024
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ มกราคม 10, 2025
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ไม่ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร, ความเรียงสั้น(Short Essay), สัมภาษณ์, Basic examination of English, Japanese, and others
การสอบภาษาอังกฤษ ไม่กำหนด
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ผ่านระดับ N2 (ระดับ2)ขึ้นไป
หมายเหตุ Test location: Taiwan (Taipei), Korea (Seoul), China (Shanghai)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2025 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร Entrance Examination for International Students (K)
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 6, 2025
วันปิดรับสมัคร มกราคม 24, 2025
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 3, 2025
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 6, 2025
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ กุมภาพันธ์ 21, 2025
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ไม่ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร, ความเรียงสั้น(Short Essay), สัมภาษณ์, Basic examination of English, Japanese, and others
การสอบภาษาอังกฤษ ไม่กำหนด
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ผ่านระดับ N2 (ระดับ2)ขึ้นไป
หมายเหตุ Test location: Korea (Seoul)
สาขาวิชา Dentistry
กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร มิถุนายนกลางเดือน
ข้อสอบเก่าของการสอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย แนบไปกับคู่มือแนะนำการสมัคร
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2025 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร Entrance Examination for International Students (C) (Using EJU)
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ตุลาคม 7, 2024
วันปิดรับสมัคร ตุลาคม 23, 2024
วันประกาศผลสอบ พฤศจิกายน 1, 2024
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ พฤศจิกายน 18, 2024
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ไม่ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - วิชาที่กำหนด ภาษาญี่ปุ่น, คณิตศาสตร์2, เลือก 2 วิชาจากฟิสิกส์・เคมี・ชีววิทยา
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - ภาษาที่ใช้สมัคร ได้ทั้งภาษาญี่ปุ่น,ภาษาอังกฤษ
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - สอบคัดเลือกเพื่ออ้างอิง สอบตั้งแต่ปี 2022 เดือน11
การสอบภาษาอังกฤษ ไม่กำหนด
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ผ่านระดับ N2 (ระดับ2)ขึ้นไป
หมายเหตุ There is no specific examination at the university.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2025 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร Entrance Examination for International Students (D) (Using EJU)
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 6, 2025
วันปิดรับสมัคร มกราคม 27, 2025
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 6, 2025
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ กุมภาพันธ์ 21, 2025
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ไม่ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - วิชาที่กำหนด ภาษาญี่ปุ่น, คณิตศาสตร์2, เลือก 2 วิชาจากฟิสิกส์・เคมี・ชีววิทยา
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - ภาษาที่ใช้สมัคร ได้ทั้งภาษาญี่ปุ่น,ภาษาอังกฤษ
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - สอบคัดเลือกเพื่ออ้างอิง สอบตั้งแต่ปี 2023 เดือน6
การสอบภาษาอังกฤษ ไม่กำหนด
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ผ่านระดับ N2 (ระดับ2)ขึ้นไป
หมายเหตุ There is not an examination at the university.

วันที่อัพเดตล่าสุด: พฤษภาคม 28, 2024

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา