College of Arts and Sciences | J. F. Oberlin University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

College of Arts and Sciences | J. F. Oberlin University | ข้อมูลการศึกษาต่อใน...

FacebookInstagram
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > College of Arts and Sciences

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยJ. F. Oberlin University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นJ. F. Oberlin University คณะCollege of Arts and SciencesหรือคณะCollege of Performing and Visual ArtsหรือคณะCollege of Business ManagementหรือคณะCollege of Global CommunicationหรือคณะInstitute for Japanese Language and CultureหรือคณะCollege of Health and Welfare ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับJ. F. Oberlin University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย โตเกียว, คานากาวา  / เอกชน

桜美林大学 | J. F. Oberlin University

ติดต่อสอบถาม

College of Arts and Sciences

Free online Japanese Language Proficiency Test
If you get the required score on this test, you will be able to fulfill the Japanese language requirement for the Special Selection of International Students at J. F. Oberlin University for admission in September 2021.
If you are interested in applying to J. F. Oberlin University, please apply.
The entry period is from Monday, April 19 to Friday, April 23.
For more information, please read the following page.
https://admissions.obirin.ac.jp/wp/wp-content/themes/obirin/pdf/entrance_exam_guide/application/other/J-CAT_2021_online_02.pdf

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง
รหัสไปรษณีย์ 194-0294
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 3758 Tokiwa-machi, Machida-shi, Tokyo
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Office of Admission and Enrollment, Information Center
หมายเลขโทรศัพท์ 042-797-1583
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับสมัครจำนวนจำกัด 50คน (ประจำปี 2021)
จำนวนคนที่เข้าสอบคัดเลือก 127คน (ประจำปี 2020)
จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก 66คน (ประจำปี 2020)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนไว้(วีซ่านักเรียน) 223คน (ประจำปี 2021)
ค่าสมัคร เยน 35,000 (ประจำปี 2021)
ค่าแรกเข้า เยน 100,000 (ประจำปี 2021)
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 914,000 (ประจำปี 2021)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 350,000 (ประจำปี 2021)
ยื่นขอชำระเงินล่าช้า/ขอคืนเงิน ไม่สามารถ
สาขาวิชา Literature, Linguistics, Philosophy, Religion, Psychology, Communication, History, Cultural Anthropology, Law and Politics , Economy, Sociology, Education, Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Information Science, International Cooperation, Multicultural Symbiotic, Museum Studies, Regional design, Data science, Science communication, Japanese studies, American studies, Environmental Studies, Media and Journalism, Asian studies, Big History, Language education
กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร กรกฏาคมปลายเดือน
ข้อสอบเก่าของการสอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย เปิดเผยทางอินเตอร์เนต
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2022 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร 1st Round Special Selection of International Applicants (Including privately financed international students)
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กันยายน 28, 2021
วันปิดรับสมัคร ตุลาคม 4, 2021
วันสอบคัดเลือก พฤศจิกายน 6, 2021
วันประกาศผลสอบ พฤศจิกายน 12, 2021
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ พฤศจิกายน 24, 2021
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ไม่ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ภาษาญี่ปุ่น, ตรวจสอบเอกสาร, ความเรียงสั้น(Short Essay), สัมภาษณ์, Be sure to check the Application Guide.
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - วิชาที่กำหนด ภาษาญี่ปุ่น, Be sure to check the Application Guide.
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - ภาษาที่ใช้สมัคร ภาษาญี่ปุ่น
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - สอบคัดเลือกเพื่ออ้างอิง สอบตั้งแต่ปี 2020 เดือน11
การสอบภาษาอังกฤษ ไม่กำหนด
หมายเหตุ Scholarship Selection for Privately Financed International Students: For privately financed international students applying for scholarships. (Prerequisites for scholarship application must be met.)

Online application registration closes at 12 noon on the last day of the application period.
Application documents must be submitted after completing the online application registration and paying the examination fee.
Submitted application documents must be postmarked on or before the last day of the application period.

Eligibility for application: Applicants must fulfil both conditions (1) and (2) below.

(1) Applicants have been enrolled for a total period of 6 years or less in elementary schools, junior high schools, high schools or secondary education under the Japanese School Education Act.
In addition, applicants must satisfy one of the following conditions:
a)Have completed (or be scheduled to complete) a 12-year curriculum of schooling at an educational institution.
b)Hold qualifications for foreign university admission (for example the Abitur, International Baccalaureate Diploma, etc.).
c)Be recognized by J.F. Oberlin University as having qualifications equivalent to a) or b) above.

(2) Applicants are required to have obtained a score equal to or above the scores listed below in any of the language qualifications exams specified for each college’s screening and selection procedures.

Japanese Language Proficiency Test (JLPT): Level N2
Japanese Language Proficiency Test (JLPT): score of 54 or more in Level N1
Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU) Japanese as a Foreign Language (excluding writing): score of 200 or more *1
J-CAT: score of 250 or more
For more information on J-CAT, please refer to the “Application Guidelines”

College of Global Communication (Type E –English screening and selection procedures)
● TOEFL iBTⓇ: score of 61 or more *2
● TOEICⓇ L&R: score of 600 or more *2
● IELTSTM: score of 5.5 or more
● HKDSE English Language Subject: Level 3
English Language Subject level3
College of Arts and Science, College of Global Communication (Type J – Japanese screening and selection procedures).
College of Business Management, College of Health and Welfare, College of Preforming and Visual Arts, College of Global Communication (Type E – English screening and selection procedures).

Only official scores are accepted.
*1 The score for “Japanese as a Foreign Language” is the total score for reading comprehension, listening comprehension and listening-reading comprehension (excluding the score for writing).
*2 TOEFL ITP®, TOEFL iBT® MyBestTM scores, TOEIC® IP, and IELTSTM(General Training Module)scores are not accepted.
TOEFL iBT® Special Home Edition scores are accepted.

For details, please check the application guidelines.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2022 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร 2nd Round Special Selection of International Applicants (Including privately financed international students)
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤศจิกายน 26, 2021
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม 1, 2021
วันสอบคัดเลือก มกราคม 8, 2022
วันประกาศผลสอบ มกราคม 14, 2022
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ มกราคม 21, 2022
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ ไม่สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ภาษาญี่ปุ่น, ตรวจสอบเอกสาร, ความเรียงสั้น(Short Essay), สัมภาษณ์, Be sure to check the Application Guide.
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - วิชาที่กำหนด ภาษาญี่ปุ่น, Be sure to check the Application Guide.
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - ภาษาที่ใช้สมัคร ภาษาญี่ปุ่น
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - สอบคัดเลือกเพื่ออ้างอิง สอบตั้งแต่ปี 2021 เดือน6
การสอบภาษาอังกฤษ ไม่กำหนด
หมายเหตุ Scholarship Selection for Privately Financed International Students: For privately financed international students applying for scholarships. (Prerequisites for scholarship application must be met.)

Online application registration closes at 12 noon on the last day of the application period.
Application documents must be submitted after completing the online application registration and paying the examination fee.
Submitted application documents must be postmarked on or before the last day of the application period.

Eligibility for application: Applicants must fulfil both conditions (1) and (2) below.

(1) Applicants have been enrolled for a total period of 6 years or less in elementary schools, junior high schools, high schools or secondary education under the Japanese School Education Act.
In addition, applicants must satisfy one of the following conditions:
a)Have completed (or be scheduled to complete) a 12-year curriculum of schooling at an educational institution.
b)Hold qualifications for foreign university admission (for example the Abitur, International Baccalaureate Diploma, etc.).
c)Be recognized by J.F. Oberlin University as having qualifications equivalent to a) or b) above.

(2) Applicants are required to have obtained a score equal to or above the scores listed below in any of the language qualifications exams specified for each college’s screening and selection procedures.

Japanese Language Proficiency Test (JLPT): Level N2
Japanese Language Proficiency Test (JLPT): score of 54 or more in Level N1
Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU) Japanese as a Foreign Language (excluding writing): score of 200 or more *1
J-CAT: score of 250 or more
For more information on J-CAT, please refer to the “Application Guidelines”

College of Global Communication (Type E –English screening and selection procedures)
● TOEFL iBTⓇ: score of 61 or more *2
● TOEICⓇ L&R: score of 600 or more *2
● IELTSTM: score of 5.5 or more
● HKDSE English Language Subject: Level 3
English Language Subject level3
College of Arts and Science, College of Global Communication (Type J – Japanese screening and selection procedures).
College of Business Management, College of Health and Welfare, College of Preforming and Visual Arts, College of Global Communication (Type E – English screening and selection procedures).

Only official scores are accepted.
*1 The score for “Japanese as a Foreign Language” is the total score for reading comprehension, listening comprehension and listening-reading comprehension (excluding the score for writing).
*2 TOEFL ITP®, TOEFL iBT® MyBestTM scores, TOEIC® IP, and IELTSTM(General Training Module)scores are not accepted.
TOEFL iBT® Special Home Edition scores are accepted.

For details, please check the application guidelines.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ร่วง) เข้าศึกษา 2021 ปีกันยายน
ประเภทของการสมัคร International Student Special Selection 3rd round
หมายเหตุ For details, please refer to the September entry application guidelines.

วันที่อัพเดตล่าสุด: กรกฏาคม 20, 2021

โฮมเพจ

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

มหาวิทยาลัยพันธมิตร

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา

ข้อความจากรุ่นพี่

ฝากถึงนักเรียนที่กำลังลังเลที่จะไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น