Foreign Languages | Dokkyo University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Foreign Languages | Dokkyo University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องท...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Foreign Languages

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับDokkyo University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นข้อมูลของแต่ละคณะ,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

มหาวิทยาลัย ไซตามะ  / เอกชน

獨協大学 | Dokkyo University

Foreign Languages

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 340-8585
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 1-1 Gakuen-cho, Soka-shi, Saitama
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Admissions Office
หมายเลขโทรศัพท์ 048-946-1900
หมายเลขแฟกซ์ 048-943-1320
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2017)
จำนวนคนที่เข้าสอบคัดเลือก 1คน (ประจำปี 2016)
จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก 0คน (ประจำปี 2016)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนไว้(วีซ่านักเรียน) 1คน (ประจำปี 2017)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนไว้ 1คน (ประจำปี 2017)
ค่าสมัคร เยน 35,000 (ประจำปี 2016)
ค่าแรกเข้า เยน 270,000 (ประจำปี 2016)
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 760,000 (ประจำปี 2016)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 322,800 (ประจำปี 2016)
ยื่นขอชำระเงินล่าช้า/ขอคืนเงิน ปรับตามการปรึกษา
สาขาวิชา German, English, French, Tourism and Transnational Studies
กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร กันยายน ต้นเดือน
ข้อสอบเก่าของการสอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย แนบไปกับคู่มือแนะนำการสมัคร
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2018 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร Special Entrance Examination (International Students)
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ตุลาคม 2, 2017
วันปิดรับสมัคร ตุลาคม 7, 2017 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก พฤศจิกายน 25, 2017
วันประกาศผลสอบ ธันวาคม 1, 2017
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ ธันวาคม 11, 2017(ปิดรับสมัครครั้งที่ 1) กุมภาพันธ์ 20, 2018(ปิดรับสมัครครั้งที่ 2)
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ, ความเรียงสั้น(Short Essay), สัมภาษณ์, Interview is conducted in English and Japanese for Department of English and Department of Tourism and Transnational Studies.
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - วิชาที่กำหนด ภาษาญี่ปุ่น
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - ภาษาที่ใช้สมัคร ภาษาญี่ปุ่น
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - สอบคัดเลือกเพื่ออ้างอิง สอบตั้งแต่ปี 2015 เดือน11
การสอบภาษาอังกฤษ Only for Department of Tourism and Transnational Studies, English examination at the university is conducted.
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ไม่ต้อง
หมายเหตุ Designated languages of Essay is following.
For Department of German: Questions are written in Japanese. You must write Essay in German or Japanese.
For Department of French: Questions are written in Japanese. You must write Essay in French, English or Japanese.
For Department of Tourism and Transnational Studies: Questions are written in Japanese. You must write Essay in Japanese.
For Department of English: You are not required to write Essay. You must take Interview in Japanese and English.

For Department of English, you must take at least (1)CSE 2150 points of EIKEN, (2) 63 points of TOEFL(R)iBT (505 points at PBT),(3)600 points of TOEIC(R), (4) 860 points of TOEIC(R)( LR+S+W), (5) 4.5 points of IELTS (TM), (6) 120 points of TEAP (R+L), (7)240 points of TEAP(R+L+S+W), (8) 680 points of GTEC for STUDENTS (Advanced),(9) 1000 points of GTEC CBT.

For Department of Tourism and Transnational Studies, you must at least take (1)2nd grade or CSE 2010 points of EIKEN, (2) 57 points of TOEFL(R)iBT (487 points of PBT), (3) 550 points of TOEIC(R), (4) 790 points of TOEIC(R) & TOEIC(R)SW, (5) 4.0 points of IELTS (TM), (6) 100 points of TEAP (R+L),(7)226 points of TEAP (R+L,W,S), (8)900 points of GTEC CBT.

วันที่อัพเดตล่าสุด: สิงหาคม 02, 2017

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา