Tohoku Gakuin University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Tohoku Gakuin University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > Tohoku Gakuin University

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับTohoku Gakuin University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นข้อมูลของแต่ละคณะ,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

มหาวิทยาลัย มิยากิ  / เอกชน

東北学院大学 | Tohoku Gakuin University

Tohoku Gakuin University รายชื่อคณะวิชา

 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ 4คน (ประจำปี 2021) 0คน (ประจำปี 2020) เยน 33,000 (ประจำปี 2020) เยน 270,000 (ประจำปี 2020) เยน 780,000 (ประจำปี 2020) 1-3-1 Tsuchitoi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi
  สาขาวิชา
  • English
  • General Humanities
  • History
  • Education
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ 2คน (ประจำปี 2021) 2คน (ประจำปี 2020) เยน 33,000 (ประจำปี 2020) เยน 270,000 (ประจำปี 2020) เยน 780,000 (ประจำปี 2020) 1-3-1 Tsuchitoi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi
  สาขาวิชา
  • Economics
  • Co-existing Society
 • Law
  การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ 2คน (ประจำปี 2021) 0คน (ประจำปี 2020) เยน 33,000 (ประจำปี 2020) เยน 270,000 (ประจำปี 2020) เยน 780,000 (ประจำปี 2020) 1-3-1 Tsuchitoi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi
  สาขาวิชา
  • Law
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ 4คน (ประจำปี 2021) 0คน (ประจำปี 2020) เยน 33,000 (ประจำปี 2020) เยน 270,000 (ประจำปี 2020) เยน 1,078,000 (ประจำปี 2020) 1-3-1 Tsuchitoi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi
  สาขาวิชา
  • Mechanical Engineering & Intelligent Systems
  • Electrical and electronic Engineering
  • Civil and Environmental Engineering
  • Information Technology
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ 4คน (ประจำปี 2021) 1คน (ประจำปี 2020) เยน 33,000 (ประจำปี 2021) เยน 270,000 (ประจำปี 2021) เยน 874,000 (ประจำปี 2021) 1-3-1 Tsuchitoi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi
  สาขาวิชา
  • Human Science
  • Language and Culture
  • Information Science
  • Regional Planning
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ 2คน (ประจำปี 2021) 0คน (ประจำปี 2020) เยน 33,000 (ประจำปี 2020) เยน 270,000 (ประจำปี 2020) เยน 780,000 (ประจำปี 2020) 1-3-1 Tsuchitoi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi
  สาขาวิชา
  • Business

มหาวิทยาลัยพันธมิตร

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา