Tohoku Gakuin University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Tohoku Gakuin University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Tohoku Gakuin University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tohoku Gakuin University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành LettershoặcNgành EconomicshoặcNgành LawhoặcNgành EngineeringhoặcNgành Liberal ArtshoặcNgành Business, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Miyagi  / Tư lập

東北学院大学 | Tohoku Gakuin University

Tohoku Gakuin University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 4người (Niên khóa 2022) 1người (Niên khóa 2021) 33,000 Yên (Niên khóa 2021) 270,000 Yên (Niên khóa 2021) 780,000 Yên (Niên khóa 2021) 1-3-1 Tsuchitoi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi
  Khoa
  • English
  • General Humanities
  • History
  • Education
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 2người (Niên khóa 2022) 0người (Niên khóa 2021) 33,000 Yên (Niên khóa 2021) 270,000 Yên (Niên khóa 2021) 780,000 Yên (Niên khóa 2021) 1-3-1 Tsuchitoi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi
  Khoa
  • Economics
  • Co-existing Society
 • Law
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 2người (Niên khóa 2022) 0người (Niên khóa 2021) 33,000 Yên (Niên khóa 2021) 270,000 Yên (Niên khóa 2021) 780,000 Yên (Niên khóa 2021) 1-3-1 Tsuchitoi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi
  Khoa
  • Law
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 4người (Niên khóa 2022) 0người (Niên khóa 2021) 33,000 Yên (Niên khóa 2021) 270,000 Yên (Niên khóa 2021) 1,078,000 Yên (Niên khóa 2021) 1-3-1 Tsuchitoi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi
  Khoa
  • Mechanical Engineering & Intelligent Systems
  • Electrical and electronic Engineering
  • Civil and Environmental Engineering
  • Information Technology
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 4người (Niên khóa 2022) 0người (Niên khóa 2021) 33,000 Yên (Niên khóa 2021) 270,000 Yên (Niên khóa 2021) 874,000 Yên (Niên khóa 2021) 1-3-1 Tsuchitoi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi
  Khoa
  • Human Science
  • Language and Culture
  • Information Science
  • Regional Planning
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 3người (Niên khóa 2022) 0người (Niên khóa 2021) 33,000 Yên (Niên khóa 2021) 270,000 Yên (Niên khóa 2021) 780,000 Yên (Niên khóa 2021) 1-3-1 Tsuchitoi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi
  Khoa
  • Business

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học