Health Sciences University of Hokkaido | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Health Sciences University of Hokkaido | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้อง...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > Health Sciences University of Hokkaido

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับHealth Sciences University of Hokkaido,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นข้อมูลของแต่ละคณะ,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

มหาวิทยาลัย ฮอกไกโด  / เอกชน

北海道医療大学 | Health Sciences University of Hokkaido

Health Sciences University of Hokkaido รายชื่อคณะวิชา

 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีประสบการณ์เทียบเท่ากับคนญี่ปุ่น,ประเมินด้วยมาตรฐานเดียวกัน จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2021) เยน 30,000 (ประจำปี 2019) เยน 300,000 (ประจำปี 2019) เยน 1,600,000 (ประจำปี 2019) 1757 Kanazawa, Tobetsu-cho, Ishikari-gun, Hokkaido
  สาขาวิชา
  • Pharmaceutical Sciences
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีประสบการณ์เทียบเท่ากับคนญี่ปุ่น,ประเมินด้วยมาตรฐานเดียวกัน จำนวนน้อยคน เยน 30,000 (ประจำปี 2021) เยน 300,000 (ประจำปี 2021) เยน 3,800,000 (ประจำปี 2021) 1757 Kanazawa, Tobetsu-cho, Ishikari-gun, Hokkaido
  สาขาวิชา
  • Dentistry
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีประสบการณ์เทียบเท่ากับคนญี่ปุ่น,ประเมินด้วยมาตรฐานเดียวกัน จำนวนน้อยคน เยน 30,000 (ประจำปี 2021) เยน 300,000 (ประจำปี 2021) 1757 Kanazawa, Tobetsu-cho, Ishikari-gun, Hokkaido
  สาขาวิชา
  • Nursing
  • Social Work Practice
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีประสบการณ์เทียบเท่ากับคนญี่ปุ่น,ประเมินด้วยมาตรฐานเดียวกัน จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2021) เยน 30,000 (ประจำปี 2021) เยน 300,000 (ประจำปี 2021) เยน 900,000 (ประจำปี 2021) 1757 Kanazawa, Tobetsu-cho, Ishikari-gun, Hokkaido
  สาขาวิชา
  • Psychological Science
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีประสบการณ์เทียบเท่ากับคนญี่ปุ่น,ประเมินด้วยมาตรฐานเดียวกัน จำนวนน้อยคน เยน 30,000 (ประจำปี 2019) เยน 300,000 (ประจำปี 2019) เยน 1,075,000 (ประจำปี 2019) 1757 Kanazawa, Tobetsu-cho, Ishikari-gun, Hokkaido
  สาขาวิชา
  • Physical Therapy
  • Occupational Therapy
  • Communication Disorders
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีประสบการณ์เทียบเท่ากับคนญี่ปุ่น,ประเมินด้วยมาตรฐานเดียวกัน จำนวนน้อยคน เยน 30,000 (ประจำปี 2019) เยน 300,000 (ประจำปี 2019) เยน 1,150,000 (ประจำปี 2019) 1757 Kanazawa, Tobetsu-cho, Ishikari-gun, Hokkaido
  สาขาวิชา
  • Clinical Laboratory Science

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา