Health Sciences University of Hokkaido | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Health Sciences University of Hokkaido | JPSS, trang chuyên về thông tin du h...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Health Sciences University of Hokkaido

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Health Sciences University of Hokkaido, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Pharmaceutical ScienceshoặcNgành DentistryhoặcNgành Nursing & Social ServiceshoặcNgành Psychological SciencehoặcNgành Rehabilitation ScienceshoặcNgành Medical Technology, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Hokkaido  / Tư lập

北海道医療大学 | Health Sciences University of Hokkaido

Health Sciences University of Hokkaido Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi giống người Nhật nhưng được xét tuyển theo tiêu chuẩn khác Một vài người (Niên khóa 2024) 30,000 Yên (Niên khóa 2023) 300,000 Yên (Niên khóa 2023) 1,600,000 Yên (Niên khóa 2023) 1757 Kanazawa, Tobetsu-cho, Ishikari-gun, Hokkaido
  Khoa
  • Pharmaceutical Sciences
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi giống người Nhật nhưng được xét tuyển theo tiêu chuẩn khác Một vài người (Niên khóa 2024) 30,000 Yên (Niên khóa 2023) 300,000 Yên (Niên khóa 2023) 3,800,000 Yên (Niên khóa 2023) 1757 Kanazawa, Tobetsu-cho, Ishikari-gun, Hokkaido
  Khoa
  • Dentistry
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Địa chỉ liên hệ
  Thi giống người Nhật nhưng được xét tuyển theo tiêu chuẩn khác Một vài người (Niên khóa 2024) 30,000 Yên (Niên khóa 2023) 300,000 Yên (Niên khóa 2023) 1757 Kanazawa, Tobetsu-cho, Ishikari-gun, Hokkaido
  Khoa
  • Nursing
  • Social Management
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi giống người Nhật nhưng được xét tuyển theo tiêu chuẩn khác Một vài người (Niên khóa 2024) 30,000 Yên (Niên khóa 2023) 300,000 Yên (Niên khóa 2023) 900,000 Yên (Niên khóa 2023) 1757 Kanazawa, Tobetsu-cho, Ishikari-gun, Hokkaido
  Khoa
  • Psychological Science
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi giống người Nhật nhưng được xét tuyển theo tiêu chuẩn khác Một vài người (Niên khóa 2024) 30,000 Yên (Niên khóa 2023) 300,000 Yên (Niên khóa 2023) 1,075,000 Yên (Niên khóa 2023) 1757 Kanazawa, Tobetsu-cho, Ishikari-gun, Hokkaido
  Khoa
  • Physical Therapy
  • Occupational Therapy
  • Communication Disorders
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi giống người Nhật nhưng được xét tuyển theo tiêu chuẩn khác Một vài người (Niên khóa 2024) 30,000 Yên (Niên khóa 2023) 300,000 Yên (Niên khóa 2023) 1,150,000 Yên (Niên khóa 2023) 1757 Kanazawa, Tobetsu-cho, Ishikari-gun, Hokkaido
  Khoa
  • Clinical Laboratory Science

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học