วัฒนธรรมนานาชาติ | Yokohama City University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

วัฒนธรรมนานาชาติ | Yokohama City University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > วัฒนธรรมนานาชาติ

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับYokohama City University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นข้อมูลของแต่ละคณะ,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

มหาวิทยาลัย คานากาวา  / ท้องถิ่น

横浜市立大学 | Yokohama City University

วัฒนธรรมนานาชาติ

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 236-0027
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 22-2 Seto, Kanazawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Admissions Center
หมายเลขโทรศัพท์ 045-787-2055
หมายเลขแฟกซ์ 045-787-2057
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2019)
จำนวนคนที่เข้าสอบคัดเลือก 6คน (ประจำปี 2018)
จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก 3คน (ประจำปี 2018)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนไว้(วีซ่านักเรียน) 29คน (ประจำปี 2018)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนไว้ 29คน (ประจำปี 2018)
ค่าสมัคร เยน 22,000 (ประจำปี 2018)
ค่าแรกเข้า เยน 282,000 (ประจำปี 2018)
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 557,400 (ประจำปี 2018)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 121,000 (ประจำปี 2018)
หมายเหตุ Amount of "Other expenses" above is on the record of 2018.
สาขาวิชา Faculty of Liberal Arts and International Studies, Faculty of Global, Regional, and Urban Studies, Faculty of Economics and Business Administration, Faculty of Sciences
กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร กรกฏาคมปลายเดือน
ข้อสอบเก่าของการสอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย เปิดเผยทางอินเตอร์เนต
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2018 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร Entrance Examination for International Students
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กันยายน 11, 2017
วันปิดรับสมัคร กันยายน 15, 2017
วันสอบคัดเลือก ตุลาคม 7, 2017
วันประกาศผลสอบ ตุลาคม 24, 2017
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ ธันวาคม 25, 2017
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ความเรียงสั้น(Short Essay), สัมภาษณ์
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - วิชาที่กำหนด See Remarks
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - ภาษาที่ใช้สมัคร ภาษาญี่ปุ่น
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - สอบคัดเลือกเพื่ออ้างอิง สอบตั้งแต่ปี 2016 เดือน11
การสอบภาษาอังกฤษ See Remarks
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ไม่ต้อง
หมายเหตุ EJU: At each subject, you must take the average points or higher.
●Faculty of Liberal Arts and International Studies, Faculty of Global, Regional, and Urban Studies, Faculty of Economics and Business Administration: Japanese as a foreign language (listening comprehension, listening-reading comprehension, reading comprehension, writing) , Mathematics 1 and Japan and the world
●Faculty of Sciences: Japanese as a foreign language (listening comprehension, listening-reading comprehension, reading comprehension, writing) , Mathematics 2 and science (choose 2 subjects from biology, physics or chemistry)
At each subject, you must take the average points or higher.

English test:
●Faculty of Liberal Arts and International Studies, Faculty of Global, Regional, and Urban Studies:: at least 500 at TOEFL-PBT (61 at iBT), 600 at TOEIC L&R, 700 at GTEC for STUDENTS, Pre-1st grade of EIKEN, 5.0 at IELTS (4.5 at each part of Academic Module)
●Faculty of Economics and Business Administration, Faculty of Sciences: at least 460 at TOEFL-PBT (48 at iBT), 500 at TOEIC L&R, 600 at GTEC for STUDENTS, 2nd grade of EIKEN, 4.5 at IELTS (4.0 at each part of Academic Module)

For English test 10 points are added for below scores:
●Faculty of Liberal Arts and International Studies, Faculty of Global, Regional, and Urban Studies: at least 71 at TOEFL-iBT, or 6.0 at IELTS
●Faculty of Economics and Business Administration: at least 71 at TOEFL-iBT, 730 at TOEIC L&R, Pre-1 grade of EIKEN, 6.0 at IELTS (Academic Module)
●Faculty of Sciences: 500 at TOEFL-PBT (61 at iBT), 600 at TOEIC L&R, 700 at GTEC for STUDENTS, Pre-1 grade of EIKEN, 5.0 at IELTS (Academic Module)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2018 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร 1st term of General Selection
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 22, 2018
วันปิดรับสมัคร มกราคม 31, 2018
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 25, 2018
วันประกาศผลสอบ มีนาคม 09, 2018
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ มีนาคม 15, 2018
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย For Departments of Liberal Arts and International Studies, Global Urban and Regional Studies, and Economics and Business Administration: English, Essay. For Department of Sciences: English, Mathematics, Science (1 or 2 subjects)
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - ภาษาที่ใช้สมัคร ภาษาญี่ปุ่น
หมายเหตุ You must take designated subjects of National Center Test for University Admissions.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2018 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร Entrance Examination with International Baccalaureate
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กันยายน 11, 2017
วันปิดรับสมัคร กันยายน 15, 2017
วันสอบคัดเลือก ตุลาคม 7, 2017
วันประกาศผลสอบ ตุลาคม 24, 2017
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ ธันวาคม 25, 2017
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ความเรียงสั้น(Short Essay), สัมภาษณ์
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - ภาษาที่ใช้สมัคร ภาษาญี่ปุ่น
การสอบภาษาอังกฤษ See Remarks
หมายเหตุ English test:
●Faculty of Liberal Arts and International Studies, Faculty of Global, Regional, and Urban Studies, Faculty of Economics and Business Administration:: at least 500 at TOEFL-PBT (61 at iBT), 600 at TOEIC L&R, 700 at GTEC for STUDENTS, Pre-1st grade of EIKEN, 5.0 at IELTS (4.5 at each part of Academic Module)
●Faculty of Sciences: at least 460 at TOEFL-PBT (48 at iBT), 500 at TOEIC L&R, 600 at GTEC for STUDENTS, 2nd grade of EIKEN, 4.5 at IELTS (4.0 at each part of Academic Module)

For English test 10 points are added for below scores:
●Faculty of Liberal Arts and International Studies, Faculty of Global, Regional, and Urban Studies: at least 71 at TOEFL-iBT, or 6.0 at IELTS
●Faculty of Economics and Business Administration: at least 71 at TOEFL-iBT, 730 at TOEIC L&R, Pre-1 grade of EIKEN, 6.0 at IELTS (Academic Module)
●Faculty of Sciences: 500 at TOEFL-PBT (61 at iBT), 600 at TOEIC L&R, 700 at GTEC for STUDENTS, Pre-1 grade of EIKEN, 5.0 at IELTS (Academic Module)

วันที่อัพเดตล่าสุด: สิงหาคม 13, 2018

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา