Văn hóa quốc tế | Yokohama City University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Văn hóa quốc tế | Yokohama City University | JPSS, trang chuyên về thông tin ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Văn hóa quốc tế

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Yokohama City University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Văn hóa quốc tếhoặcNgành giảng viên y tếhoặcNgành Khoa học dữ liệuhoặcNgành Kinh doanh quốc tếhoặcNgành Khoa Khoa học, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Kanagawa  / Công lập

横浜市立大学 | Yokohama City University

Văn hóa quốc tế

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 236-0027
Địa chỉ liên hệ 22-2 Seto, Kanazawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa
Bộ phận liên hệ Admissions Center
Điện thoại 045-787-2055
Fax 045-787-2057
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2024)
Số người thi tuyển 23người (Niên khóa 2023)
Số người trúng tuyển 11người (Niên khóa 2023)
Tiền đăng ký dự thi 22,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền nhập học 282,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền học phí / năm 557,400 Yên (Niên khóa 2023)
Các khoản chi phí khác 122,000 Yên (Niên khóa 2023)
Ghi chú The amount of "Other expenses" above is for 2023.
Khoa Department of International Liberal Arts
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Special Selection for International Students 1st
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 9 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 9 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 7 tháng 10 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 11 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 15 tháng 12 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Japanese (Listening and Reading Comprehension, Reading and Writing), Mathematics (course 1), "Japan and the World". You must take at least the average points in every subject and every field of Japanese.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2022
Thi tiếng Anh See Remarks (1).
Ghi chú If you took 80 points at TOEFL iBT or 6.0 points at IELTS (Academic score), 10 points will be added.
TOEFL-iBT Home Edition is excluded from the scoring criteria.

(1) You must take at least 500 points of TOEFL-PBT (61 points of iBT), 600 points of TOEIC (L&R), 1,140 points of GTEC (4-skill version, CBT), Grade Pre-1 of EIKEN, or 5.0 points of IELTS (Academic Module). Only the score being taken in and after April 2021 is acceptable.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Special Selection for International Students 2nd term Recruitment
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 1 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 31 tháng 1 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 25 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 9 tháng 3 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 15 tháng 3 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Japanese (Listening and Reading Comprehension, Reading and Writing), Mathematics (course 1), "Japan and the World". You must take at least the average points in every subject and every field of Japanese.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2022
Thi tiếng Anh See Remarks (1).
Ghi chú If you took 80 points at TOEFL iBT or 6.0 points at IELTS (Academic score), 10 points will be added.
TOEFL-iBT Home Edition is excluded from the scoring criteria.

(1) You must take at least 500 points of TOEFL-PBT (61 points of iBT), 600 points of TOEIC (L&R), 1,140 points of GTEC (4-skill version, CBT), Grade Pre-1 of EIKEN, or 5.0 points of IELTS (Academic Module). Only the score being taken in and after April 2021 is acceptable.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 05 tháng 07 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học