Trường Cao đẳng Nghệ thuật và Khoa học Quốc tế | Yokohama City University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Trường Cao đẳng Nghệ thuật và Khoa học Quốc tế | Yokohama City University | J...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Trường Cao đẳng Nghệ thuật và Khoa học Quốc tế

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Yokohama City University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Trường Cao đẳng Nghệ thuật và Khoa học Quốc tếhoặcNgành giảng viên y tếhoặcNgành Khoa học dữ liệu, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Kanagawa  / Công lập

横浜市立大学 | Yokohama City University

Trường Cao đẳng Nghệ thuật và Khoa học Quốc tế

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 236-0027
Địa chỉ liên hệ 22-2 Seto, Kanazawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa
Bộ phận liên hệ Admissions Center
Điện thoại 045-787-2055
Fax 045-787-2057
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2018)
Số người thi tuyển 9người (Niên khóa 2017)
Số người trúng tuyển 5người (Niên khóa 2017)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 32người (Niên khóa 2017)
Số du học sinh tư phí của trường 32người (Niên khóa 2017)
Tiền đăng ký dự thi 22,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền nhập học 282,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền học phí / năm 557,400 Yên (Niên khóa 2017)
Các khoản chi phí khác 121,000 Yên (Niên khóa 2017)
Ghi chú "Other Expenses" above is on the record of 2017
Khoa Faculty of Liberal Arts and International Studies, Faculty of Global, Regional, and Urban Studies, Faculty of Economics and Business Administration, Faculty of Sciences
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 9 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 9 năm 2017
Ngày thi tuyển Ngày 7 tháng 10 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 24 tháng 10 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 25 tháng 12 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định See Remarks
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2016
Thi tiếng Anh See Remarks
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú EJU: At each subject, you must take the average points or higher.
●Faculty of Liberal Arts and International Studies, Faculty of Global, Regional, and Urban Studies, Faculty of Economics and Business Administration: Japanese as a foreign language (listening comprehension, listening-reading comprehension, reading comprehension, writing) , Mathematics 1 and Japan and the world
●Faculty of Sciences: Japanese as a foreign language (listening comprehension, listening-reading comprehension, reading comprehension, writing) , Mathematics 2 and science (choose 2 subjects from biology, physics or chemistry)
At each subject, you must take the average points or higher.

English test:
●Faculty of Liberal Arts and International Studies, Faculty of Global, Regional, and Urban Studies:: at least 500 at TOEFL-PBT (61 at iBT), 600 at TOEIC L&R, 700 at GTEC for STUDENTS, Pre-1st grade of EIKEN, 5.0 at IELTS (4.5 at each part of Academic Module)
●Faculty of Economics and Business Administration, Faculty of Sciences: at least 460 at TOEFL-PBT (48 at iBT), 500 at TOEIC L&R, 600 at GTEC for STUDENTS, 2nd grade of EIKEN, 4.5 at IELTS (4.0 at each part of Academic Module)

For English test 10 points are added for below scores:
●Faculty of Liberal Arts and International Studies, Faculty of Global, Regional, and Urban Studies: at least 71 at TOEFL-iBT, or 6.0 at IELTS
●Faculty of Economics and Business Administration: at least 71 at TOEFL-iBT, 730 at TOEIC L&R, Pre-1 grade of EIKEN, 6.0 at IELTS (Academic Module)
●Faculty of Sciences: 500 at TOEFL-PBT (61 at iBT), 600 at TOEIC L&R, 700 at GTEC for STUDENTS, Pre-1 grade of EIKEN, 5.0 at IELTS (Academic Module)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ 1st term of General Selection
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 1 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 31 tháng 1 năm 2018
Ngày thi tuyển Ngày 25 tháng 2 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 09 tháng 3 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 15 tháng 3 năm 2018
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học For Departments of Liberal Arts and International Studies, Global Urban and Regional Studies, and Economics and Business Administration: English, Essay. For Department of Sciences: English, Mathematics, Science (1 or 2 subjects)
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Ghi chú You must take designated subjects of National Center Test for University Admissions.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Entrance Examination with International Baccalaureate
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 9 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 9 năm 2017
Ngày thi tuyển Ngày 7 tháng 10 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 24 tháng 10 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 25 tháng 12 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh See Remarks
Ghi chú English test:
●Faculty of Liberal Arts and International Studies, Faculty of Global, Regional, and Urban Studies, Faculty of Economics and Business Administration:: at least 500 at TOEFL-PBT (61 at iBT), 600 at TOEIC L&R, 700 at GTEC for STUDENTS, Pre-1st grade of EIKEN, 5.0 at IELTS (4.5 at each part of Academic Module)
●Faculty of Sciences: at least 460 at TOEFL-PBT (48 at iBT), 500 at TOEIC L&R, 600 at GTEC for STUDENTS, 2nd grade of EIKEN, 4.5 at IELTS (4.0 at each part of Academic Module)

For English test 10 points are added for below scores:
●Faculty of Liberal Arts and International Studies, Faculty of Global, Regional, and Urban Studies: at least 71 at TOEFL-iBT, or 6.0 at IELTS
●Faculty of Economics and Business Administration: at least 71 at TOEFL-iBT, 730 at TOEIC L&R, Pre-1 grade of EIKEN, 6.0 at IELTS (Academic Module)
●Faculty of Sciences: 500 at TOEFL-PBT (61 at iBT), 600 at TOEIC L&R, 700 at GTEC for STUDENTS, Pre-1 grade of EIKEN, 5.0 at IELTS (Academic Module)

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 30 tháng 06 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học