รองรับนักศึกษาต่างชาติ | Tokyo Institute of Tourism | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

รองรับนักศึกษาต่างชาติ | Tokyo Institute of Tourism | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเ...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > Tokyo Institute of Tourism

วิทยาลัยอาชีวศึกษาโตเกียว

東京観光専門学校 | Tokyo Institute of Tourism

  • ข้อมูลพื้นฐาน
  • ข้อมูลคณะ
  • รองรับนักศึกษาต่างชาติ

รองรับนักศึกษาต่างชาติ

ระบบทุนการศึกษา

Special scholarship system for international students
มูลค่า 300,000 yen (JPY)
ระยะเวลา The said sum is deducted from the tuition of two years.
จำนวนคน All students fulfilling the requirements

แนะนำงาน

We provide the employment information of occupations required by students. With the professional knowledge and social manners, most of our graduates succeeded in secure employments in Japan.

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา