Trợ giúp Du học sinh | Tokyo Institute of Tourism | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Trợ giúp Du học sinh | Tokyo Institute of Tourism | JPSS, trang chuyên về thô...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Tokyo Institute of Tourism

Trường chuyên mônTokyo

東京観光専門学校 | Tokyo Institute of Tourism

  • Thông tin cơ bản
  • Thông tin khoa/ngành học
  • Trợ giúp Du học sinh

Trợ giúp Du học sinh

Chế độ học bổng

Special scholarship system for international students
Số tiền được nhận 300,000 yen (JPY)
Thời gian nhận The said sum is deducted from the tuition of two years.
Số lượng tuyển chọn All students fulfilling the requirements

Hướng dẫn tìm việc làm

We provide the employment information of occupations required by students. With the professional knowledge and social manners, most of our graduates succeeded in secure employments in Japan.

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học