Trợ giúp Du học sinh | Japan Electronics College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Trợ giúp Du học sinh | Japan Electronics College | JPSS, trang chuyên về thôn...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Japan Electronics College

Trường chuyên mônTokyo

日本電子専門学校 | Japan Electronics College

  • Thông tin cơ bản
  • Thông tin khoa/ngành học
  • Trợ giúp Du học sinh

Trợ giúp Du học sinh

Chế độ học bổng

Scholarship Students
Số tiền được nhận 150000 (JPY)
Thời gian nhận a lump sum

Financial Aid for a Family of Graduates
Số tiền được nhận 100000 (JPY)
Thời gian nhận a lump sum

Financial Aid for a Sibling of Current Students
Số tiền được nhận 50000 (JPY)
Thời gian nhận a lump sum

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học