ข้อมูลคณะ | International Medical Technology College | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

ข้อมูลคณะ | International Medical Technology College | ข้อมูลการศึกษาต่อในประ...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > International Medical Technology College

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฟุกุชิมา

国際メディカルテクノロジー専門学校 | International Medical Technology College

ดาวน์โหลดใบสมัคร
  • ข้อมูลพื้นฐาน
  • ข้อมูลคณะ
  • รองรับนักศึกษาต่างชาติ

ข้อมูลคณะ

Speech, Language, Hearing Therapy

It takes an active part in the medical treatment, welfare, and the field of education, and the happiness of the conversation is told. Speech language pathologist training school of the only graduate of a high school object of the Tohoku region (three year system).

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานด้านแพทย์・พยาบาล

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 3
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 40คน
ค่าสมัคร 25,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 100,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 650,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 253,000 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 1,030,000 (JPY)
Emergency Medical

It takes an active part on the site in which it fights over one second. The life ties by prompt treatment. "Good-looking paramedic" is trained by practicing curriculum.

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานด้านแพทย์・พยาบาล / งานดูแลความสงบและความปลอดภัยของสังคม

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 3
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 40คน
ค่าสมัคร 25,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 100,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 650,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 398,000 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 1,148,000 (JPY)
Clinical Engineering

It takes an active part on the site of a state-of-the-art medical treatment, and the future of the medical treatment is supported. The only clinical engineering engineer training school of Fukushima prefecture.

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานด้านแพทย์・พยาบาล

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 3
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 40คน
ค่าสมัคร 25,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 100,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 650,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 287,000 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 1,037,000 (JPY)
Acupuncture & Moxibustion

Combining Eastern and Western medicine, we help students become acupuncturists who listen to their patients and take care of their needs holistically.

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานด้านแพทย์・พยาบาล

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 3
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 30คน
ค่าสมัคร 25,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 100,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 650,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 148,000 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 898,000 (JPY)
Nursing Care

Become a nurse who contributes to society by having all the skills and knowledge to care for any patient, regardless of the level of their health problems.

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานด้านแพทย์・พยาบาล

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 4
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 40คน
ค่าสมัคร 25,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 100,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 650,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 260,000 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 1,010,000 (JPY)

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา