Thông tin khoa/ngành học | International Medical Technology College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Thông tin khoa/ngành học | International Medical Technology College | JPSS, t...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > International Medical Technology College

Trường chuyên mônFukushima

国際メディカルテクノロジー専門学校 | International Medical Technology College

Download hồ sơ đăng ký
  • Thông tin cơ bản
  • Thông tin khoa/ngành học
  • Trợ giúp Du học sinh

Thông tin khoa/ngành học

Speech, Language, Hearing Therapy

It takes an active part in the medical treatment, welfare, and the field of education, and the happiness of the conversation is told. Speech language pathologist training school of the only graduate of a high school object of the Tohoku region (three year system).

Những ngành nghề có thể hướng đến

Ngành Y tế điều dưỡng

Thông tin đăng ký nhập học
Tháng nhập học Tháng 4
Thời gian khóa học Năm 3
Phân loại buổi học (ban ngày, ban đêm) Ban ngày
Số lượng học sinh tiếp nhận 40 người
Tiền đăng ký dự thi 25,000 (JPY)
Tiền nhập học 100,000 (JPY)
Tiền học phí (niên khóa) 650,000 (JPY)
Các khoản chi phí khác 253,000 (JPY)
Tổng số tiền phải nộp năm đầu tiên 1,030,000 (JPY)
Emergency Medical

It takes an active part on the site in which it fights over one second. The life ties by prompt treatment. "Good-looking paramedic" is trained by practicing curriculum.

Những ngành nghề có thể hướng đến

Ngành Y tế điều dưỡng / Ngành liên quan Công chức, Cảnh sát

Thông tin đăng ký nhập học
Tháng nhập học Tháng 4
Thời gian khóa học Năm 3
Phân loại buổi học (ban ngày, ban đêm) Ban ngày
Số lượng học sinh tiếp nhận 40 người
Tiền đăng ký dự thi 25,000 (JPY)
Tiền nhập học 100,000 (JPY)
Tiền học phí (niên khóa) 650,000 (JPY)
Các khoản chi phí khác 398,000 (JPY)
Tổng số tiền phải nộp năm đầu tiên 1,148,000 (JPY)
Clinical Engineering

It takes an active part on the site of a state-of-the-art medical treatment, and the future of the medical treatment is supported. The only clinical engineering engineer training school of Fukushima prefecture.

Những ngành nghề có thể hướng đến

Ngành Y tế điều dưỡng

Thông tin đăng ký nhập học
Tháng nhập học Tháng 4
Thời gian khóa học Năm 3
Phân loại buổi học (ban ngày, ban đêm) Ban ngày
Số lượng học sinh tiếp nhận 40 người
Tiền đăng ký dự thi 25,000 (JPY)
Tiền nhập học 100,000 (JPY)
Tiền học phí (niên khóa) 650,000 (JPY)
Các khoản chi phí khác 287,000 (JPY)
Tổng số tiền phải nộp năm đầu tiên 1,037,000 (JPY)
Acupuncture & Moxibustion

Combining Eastern and Western medicine, we help students become acupuncturists who listen to their patients and take care of their needs holistically.

Những ngành nghề có thể hướng đến

Ngành Y tế điều dưỡng

Thông tin đăng ký nhập học
Tháng nhập học Tháng 4
Thời gian khóa học Năm 3
Phân loại buổi học (ban ngày, ban đêm) Ban ngày
Số lượng học sinh tiếp nhận 30 người
Tiền đăng ký dự thi 25,000 (JPY)
Tiền nhập học 100,000 (JPY)
Tiền học phí (niên khóa) 650,000 (JPY)
Các khoản chi phí khác 148,000 (JPY)
Tổng số tiền phải nộp năm đầu tiên 898,000 (JPY)
Nursing Care

Become a nurse who contributes to society by having all the skills and knowledge to care for any patient, regardless of the level of their health problems.

Những ngành nghề có thể hướng đến

Ngành Y tế điều dưỡng

Thông tin đăng ký nhập học
Tháng nhập học Tháng 4
Thời gian khóa học Năm 4
Phân loại buổi học (ban ngày, ban đêm) Ban ngày
Số lượng học sinh tiếp nhận 40 người
Tiền đăng ký dự thi 25,000 (JPY)
Tiền nhập học 100,000 (JPY)
Tiền học phí (niên khóa) 650,000 (JPY)
Các khoản chi phí khác 260,000 (JPY)
Tổng số tiền phải nộp năm đầu tiên 1,010,000 (JPY)

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học